Swiss Re: Adekwatne ceny i trafione inwestycje dały zysk

0
360

Swiss Re powrócił do osiągania zysku w I kwartale, odnotowując przychód netto w wysokości 643 mln dol., w porównaniu ze stratą 248 mln dol. w analogicznym okresie 2022 r.

– Rentowność uległa poprawie we wszystkich naszych głównych działach dzięki adekwatnej wycenie, wyższym przychodom z inwestycji i dyscyplinie kosztowej. Pomogło to nam w absorpcji dużych strat z tytułu katastrof naturalnych i sezonowo wyższej śmiertelności – powiedział John Dacey, dyrektor finansowy Swiss Re.

W I kw. zwrot z inwestycji wzrósł do 2,8%, z 0,7% przed rokiem. Świadczy to o jakości portfela aktywów grupy. Składka zarobiona netto i przychody z opłat w I kw. wzrosły o 4,1%, do 11,1 mld dol., w porównaniu z 10,6 mld dol. w I kw. 2022 r. Dział reasekuracji majątkowej odnotował przychód netto 369 mln dol. i współczynnik łączony 97,2% (rok wcześniej 85 mln dol. i 99,3%). Dział rozwiązań korporacyjnych osiągnął w I kw. przychód netto 168 mln dol. przy współczynniku łączonym 90,3% (poprawa z 81 mln dol. i 95,2% przed rokiem). Reasekuracja życiowa i zdrowotna przyniosła 174 mln dol. przychodu netto w porównaniu ze stratą 230 mln dol. w I kw. 2022 r.

(AC, źródło: Insurance Journal)