Unia Berneńska: 2022 był dobrym rokiem dla ubezpieczeń kredytu kupieckiego

0
402

Dane Unii Berneńskiej wskazują, że ubiegły rok przyniósł silny wzrost we wszystkich liniach biznesowych rynku ubezpieczeń handlu i inwestycji. Temu zjawisku towarzyszył spadek łącznej kwoty wypłaconych odszkodowań.

Wartość handlu transgranicznego i inwestycji wspartych w 2022 r. przez ubezpieczycieli publicznych i prywatnych wyniosła 2,83 bln dolarów (+5% r/r) oraz dodatkowo 68,6 mld dol. w ramach nietransgranicznego wsparcia dla eksporterów.

Po znacznie ograniczonej aktywności wynikającej z pandemii segment ubezpieczeń średnio- i długoterminowych odzyskał siły, osiągając wartość ponad 130 mld dol. W porównaniu z 2019 r. podwoiła się wartość projektów dotyczących energii odnawialnej. Jednocześnie drastycznie spadły kwoty wsparcia na wydobycie zasobów naturalnych, osiągając 33% stanu z 2019 r.

Popyt na krótkoterminowe ubezpieczenia kredytów eksportowych w 2022 r. utrzymywał się na wysokim poziomie zarówno u ubezpieczycieli publicznych (ECA), jak i prywatnych. Szczególnie ci ostatni notowali wysoki wzrost popytu na swoje usługi. Największe zainteresowanie pochodziło z rynków Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Oczekuje się, że popyt na krótkoterminowe ubezpieczenia kredytów eksportowych utrzyma się na wysokim poziomie w 2023 r., pomimo obaw przed recesją i rosnącymi cenami towarów.

Łączna wartość wypłaconych odszkodowań spadła z 9 mld dol. do 7,6 mld dol.

(AM, źródło: LinkedIn, KUKE)