Swiss Re: Bez zmiany obecnych planów emisji światowa gospodarka będzie się kurczyć

0
400

Przy obecnych planach emisji światowa gospodarka będzie mniejsza o 7–10% do 2050 r. w stosunku do sytuacji, w której świat osiągnąłby cele porozumienia paryskiego i o 11–14% mniejsza niż w sytuacji, kiedy zmian klimatu by nie było wcale. Przy jeszcze wolniejszych działaniach, do 2050 r. gospodarka świata skurczy się o 18 %. Najmocniej ucierpią gospodarki azjatyckie – takie wnioski płyną z raportu Swiss Re.

Dokument przedstawia dane dla 48 krajów składających się na 90% światowej gospodarki, w tym wszystkich największych emitentów. Obecnie deklarowane redukcje emisji, które wciąż nie spełniają celów paryskich, prowadzą do utraty przez Polskę 7,9% PKB do roku 2050. USA  i Wielka Brytania stracą około 7%,  Francja –  około 10%, Chiny –  między 15 a 18%, Indie – od 17 do 27%, Indonezja – między 17 a 30%, Japonia –  około 8–9%, a Australia mniej więcej 11–12,5%.

Jeśli cele paryskie zostałyby osiągnięte, straty wszystkich krajów zmniejszyłyby się. Przykładowo, strata PKB Polski byłyby o 5% niższa, a Wielkiej Brytanii o około 4 punkty procentowe niższa do 2050 r., gdyby wzrost temperatury został ograniczony do poziomu znacznie poniżej 2°C. Dla porównania koszt osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Polskę został oszacowany przez McKinsey w 2020 roku na 1–2% PKB. Raport wskazuje również, że bez ścisłej kontroli emisji koszty ekonomiczne związane z ociepleniem zaczną naprawdę rosnąć od 2030 r.

Raport Swiss Re odnosi się także do dobrze znanych błędów w poprzednich szacunkach kosztów ekonomicznych ocieplenia. Modele nie doceniały ryzyk nie mających historycznych odpowiedników i ignorowały sektory, w których ryzyko nie było obliczane, co prowadziło do prognoz szkód powszechnie uznawanych za znaczne niedoszacowanie ryzyka. Swiss Re w swoich szacunkach uwzględnia również te koszty, które wcześniejsze badania pomijały jako zbyt trudne do skwantyfikowania.

Strata w PKB do 2050
Przy osiągniętym celu porozumienia paryskiegoWzmocnione działania mitygacyjne, ocieplenie o około 2 °C już w 2050Słabe działania mitygacyjne, wzrost o około 2,6 °CBrak działań mitygacyjnych, ocieplenie o około 3,2 °C już w 2050
Argentyna3,1%7,7%8,6%11,3%
Australia4,4%11,3%12,5%16,5%
Brazylia3,7%10,3%12,8%16,8%
Kanada2,8%6,8%6,9%8,9%
Chiny6,6%15,1%18,1%23,5%
Francja3,5%9,9%10,0%13,1%
Niemcy3,3%8,1%8,3%11,1%
Indie5,7%17,4%27,0%35,1%
Indonezja4,0%16,7%30,2%39,5%
Japonia3,2%8,4%9,1%12,0%
Polska3,0%7,9%7,9%10,6%
RPA6,9%14,9%17,8%23,1%
Korea Płd.2,7%8,5%9,7%12,8%
Hiszpania2,5%7,0%7,3%9,7%
Turcja2,5%6,7%7,8%10,3%
Wielka Brytania2,4%6,6%6,5%8,7%
USA3,1%6,8%7,2%9,2%

(źródło: Swiss RE)

(AM, źródło: Swiss RE)