Swiss Re: Spadkowi zysku winne katastrofy i wojna

0
394

Za cały 2022 r. Swiss Re (drugi w zestawieniu reasekuratorów pod względem składki przypisanej brutto) odnotował spadek przychodu netto o 67%, do 472 mln dol., i zwrot z kapitału (ROE) na poziomie 2,6%, w porównaniu z przychodem w wysokości 1,4 mld dol. i ROE 5,7% za 2021 r. Spadek wynikał z wpływu inflacji ekonomicznej na obecne i oczekiwane koszta likwidacji szkód w biznesie majątkowym, wyceny rynkowej inwestycji w akcje i roszczeń powyżej oczekiwań z tytułu katastrof naturalnych.

Dyrektor generalny Christian Mumenthaler stwierdził, że spadek wyników był skutkiem trudnego roku, na który złożyły się wojna w Ukrainie, szalejąca inflacja, pokłosie pandemii i wysokie koszta katastrof naturalnych. Za IV kw. 2022 r. Swiss Re odnotował przychód netto w wysokości 757 mln dol., znacznie powyżej 179 mln dol. odnotowanych rok wcześniej. Składka zarobiona netto i przychody z opłat za 2022 r. wzrosły do 43,1 mld dol., o 0,9% w stosunku do 42,7 mld dol. za 2021 r.

Składka przypisana grupy (na którą składają się P&C Re, L&H oraz Corporate Solutions) za cały rok 2022 wzrosła do 47,9 mld dol., w porównaniu z 46,7 mld dol. za 2021 r. Współczynnik łączony dla Swiss Re P&C Re za 2022 r. wyniósł 102,4%, czyli uległ pogorszeniu w stosunku do 97,1% za 2021 r.

(AC, źródło: Carrier Management)