Unum Życie rośnie mimo depresji w „życiówce”

0
587

Ubiegły rok był udany dla Unum Życie. Towarzystwo utrzymało wysoką dynamikę przypisu składki brutto oraz zwiększyło swoje zarobki, pomimo wyraźnego wzrostu wartości wypłaconych odszkodowań i świadczeń oraz słabszych wyników z działalności lokacyjnej.

Przychody ze sprzedaży uzyskane przez Unum Życie w 2022 r. wyniosły 421 mln zł. To o 14% więcej niż w poprzednim roku, w którym zakład wypracował przypis na poziomie 369,63 mln zł. Warto zwrócić uwagę, że według danych Komisji Nadzoru Finansowego zebranych w opracowaniu zatytułowanym „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2022” w 2022 r. cały rynek życiowy wypracował o 2,6% mniej składek niż w 2021 r. Motorem wzrostu sprzedaży Unum Życie były ubezpieczenia zdrowotne – towarzystwo zebrało z nich  171,54 mln zł składek, o 21% więcej niż rok wcześniej, tj. 141,71 mln zł.

Większe wypłaty, niższe przychody z lokat

W 2022 r. spółka wypłaciła 171,58 mln zł odszkodowań i świadczeń netto – o 13% więcej niż w 2021 r. (151,97 mln zł). Polityka inwestycyjna zakładu, opierająca się na inwestowaniu głównie w papiery dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa, sprawiła, że przychody z lokat za rok 2022 wyniosły 37,7 mln zł i były o 2,9 mln zł niższe niż w poprzednim roku. Towarzystwo wyjaśnia, że spadek w tym obszarze był wyłącznie efektem jednorazowego ujęcia w przychodach z lokat w 2021 r. zysku ze sprzedaży obligacji w wysokości 6,8 mln zł.

Zarobki w górę, SCR w dół

Zysk netto ubezpieczyciela za ubiegły rok uplasował się na poziomie 18 mln zł. Rok wcześniej było to 14,1 mln zł (według informacji opublikowanej przez spółkę 20 kwietnia 2022 r.). Zakład utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa środków powierzonych przez klientów, określany poprzez wskaźnik pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) środkami własnymi. Na koniec ubiegłego roku wyniósł on 177%. Wskaźnik SCR obniżył się rok do roku o 35 p.p., przede wszystkim z powodu wyższych stóp procentowych. Miało to wpływ na zwiększenie ryzyka rynkowego oraz na spadek wyceny rynkowej posiadanych przez spółkę obligacji Skarbu Państwa oraz gwarantowanych przezeń obligacji BGK.

Natomiast wskaźnik pokrycia minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) środkami własnymi wyniósł 710%.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl