Swiss Re: Trudno dopiero będzie

0
297

Przychód netto Swiss Re AG za pierwszą połowę 2023 r. wzrósł ponad dziewięciokrotnie, do 1,4 mld dol. w stosunku do wyniku sprzed roku. Motorem wzrostu były ograniczone straty katastroficzne i odbicie w działach ubezpieczeń na życie i zdrowotnych do poziomów sprzed pandemii.

Składka zarobiona netto i przychody z opłat w łącznej wysokości 22,2 mld dol. odzwierciedlały wzrosty cen polis szwajcarskiego reasekuratora, kiedy zaistniałe katastrofy napędzają popyt na ochronę – podaje agencja Bloomberg.

Zysk za II kwartał wyniósł 804 mln dol. Dzięki wzrostowi stóp procentowych zwrot na portfelu inwestycyjnym grupy za I poł. roku osiągnął 2,8%, w porównaniu z 1,2% rok wcześniej.

– Pomimo makroekonomicznej niestabilności, wyższe stopy procentowe i stale rosnące przychody cykliczne przyczyniły się do poprawy wyniku inwestycyjnego – stwierdził dyrektor finansowy John Dacey.

W ostatnich miesiącach straty katastroficzne były w branży ubezpieczeniowej niskie, ale przed Swiss Re wciąż najważniejszy test pełnego sezonu huraganów w USA do końca listopada. Może on zagrozić całorocznemu docelowemu zyskowi mającemu przekroczyć 3 mld dol., który już jest w niebezpieczeństwie z powodu słabych wyników I kwartale. Na razie firma utrzymuje zamierzone cele całoroczne.

W swoim zasadniczym biznesie majątkowym i wypadkowym Swiss Re odnotował 634 mln dol. strat z tytułu dużych katastrof naturalnych w I poł. roku, do których zaliczają się trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii, cyklon Gabrielle i powódź w Nowej Zelandii. Wszystkie te zdarzenia wystąpiły w I kw.

Dacey przyznał, że firma obserwuje pewne ograniczone straty ubezpieczone związane z falami letnich upałów w Europie i USA, które będą zaliczone do wyników II poł. roku.

Swiss Re przyciął swój portfel reasekuracji proporcjonalnej, aby zmniejszyć ekspozycję na ryzyka inflacyjne, a jednocześnie wraz ze wzrostem cen rozwija swój biznes reasekuracji katastrof naturalnych. Zmniejszył też ekspozycję na największe katastrofy – np. odpowiedzialność za ryzyko sezonu huraganów na Atlantyku, największe tego rodzaju, uległa zmniejszeniu o 11%.

Raport Swiss Re podaje ponadto, że w I poł. 2023 r. zwrot na kapitale grupy wyniósł 22,8% w porównaniu z 1,6% rok wcześniej. Przychód netto z biznesu majątkowego wyniósł 904 mln dol., z życiowego i zdrowotnego 393 mln dol., z korporacyjnego 323 mln dol. Współczynnik wypłacalności znalazł się znacznie powyżej docelowego zakresu 200–250%.

AC