ESA odrzuciła odwołanie Euroins przeciwko EIOPA

0
354

Rada Odwoławcza Europejskich Urzędów Nadzoru (ESA) jednogłośnie odrzuciła apelację Euroins Insurance Group AD. Została ona wniesiona w związku ze sprawozdaniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, oceniającym wycenę rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Euroins.

Ubezpieczyciel wystąpił do Rady Odwoławczej o unieważnienie sprawozdania EIOPA, ponieważ jego zdaniem urząd przekroczył swoje uprawnienia regulacyjne i naruszył prawa Euroins Romania, a także zasady proporcjonalności, niezależności, obiektywizmu i przejrzystości. W odpowiedzi Rada stwierdziła, że sprawozdanie nie miało prawnie wiążącego skutku dla organów krajowych, w związku z czym nie można go zakwestionować. Ponadto wskazała, że wnoszący odwołanie może zakwestionować przed sądami krajowymi decyzje organów krajowych, które zostały przyjęte na podstawie sprawozdania EIOPA.

(AM, źródło: EIOPA)