Szkolenie na temat implementacji noweli dyrektywy komunikacyjnej

0
476

VF Conferences zaprasza na szkolenie online zatytułowane „Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Szkolenie to odpowiedź na fakt, że w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazł się projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Regulacja implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2118 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2009/103/WE w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (tzw. dyrektywa komunikacyjna). Ponadto dostosowuje krajowe przepisy do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 grudnia 2021 r. w sprawie C-428/20.

Szkolenie, które odbędzie się 10 maja 2024 roku w godz. 10.00–14.00, poprowadzi Marek Prętki, radca prawny, Managing Associate, Kancelaria WKB Lawyers. W trakcie wydarzenia omówione zostaną następujące tematy:

  • Nowa definicja „ruchu pojazdu” w kontekście dotychczasowego orzecznictwa dotyczącego pojazdów wolnobieżnych / specjalistycznych.
  • Umiejscowienie ryzyka ubezpieczeniowego w przypadku pojazdów wysyłanych do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – szkody zagraniczne.
  • Nowa regulacja w zakresie wydawania i wykorzystywania zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia.
  • Podwyższenie sum gwarancyjnych + kwestie intertemporalne.
  • Odpowiedzialność UFG w przypadku wyczerpania sum gwarancyjnych w kontekście wyroku TSUE w sprawie C-428/20.
  • Nowe regulacje w zakresie na wypadek niewypłacalności zakładu ubezpieczeń.

Rejestracja

Kontakt z organizatorem:

Daria Glinka

Sales Specialist

tel.: 884377776

e-mail: dglinka@vfconferences.pl

(AM)