Szkolenie na temat zagadnienia analizy wymagań i potrzeb klienta w OC zawodowej

0
730

Rozpoczęła się rejestracja na szkolenie „Analiza wymagań i potrzeb w zakresie odpowiedzialności cywilnej poszczególnych grup zawodowych – niebezpieczeństwa i pułapki prawne oraz postulaty wprowadzenia nowych produktów ubezpieczeniowych”, które odbędzie się 24 marca. Wydarzenie jest organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych w ramach cyklu szkoleniowego 2020/2021.

Realizowane w trybie online szkolenia są skierowane zarówno do brokerów, jak i do innych pośredników działających w różnych kanałach dystrybucji. Najnowsze poprowadzi dr hab. Magdalena Habdas – profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Po wprowadzeniu do zagadnienia analizy wymagań i potrzeb klienta prowadząca przedstawi jej specyfikę przy obowiązkowych ubezpieczeniach OC działalności zawodowej. Następnie omówi problematykę ubezpieczenia biegłych od odpowiedzialności OC.

Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11:00, a jego zakończenie na 15:00. Link do rejestracji:

Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie godziny po zakończeniu szkolenia i składać się będzie z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełnienia testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

(AM, źródło: SPBUiR)