Sztuczna inteligencja od PZU umożliwi producentom rolnym obniżenie kosztów upraw

0
807

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych stacji pomiarowych oraz sztucznej inteligencji rolnicy i sadownicy ubezpieczeni w PZU będą mogli m.in. zmniejszać stosowanie środków ochrony roślin oraz zwiększać zbiory. Obie opcje dostępne w ramach PZU iAgro mogą przyczynić się do ograniczenia kosztów produkcji oraz wsparcia zrównoważonego prowadzenia upraw.

Wprowadzone rozwiązanie to efekt współpracy PZU z polską firmą Agro Smart Lab, oferującą system Farm Smart. Oparta na tym systemie platforma PZU iAgro oferuje producentom rolnym narzędzia do optymalizacji zarządzania gospodarstwem i wspierające ich w podejmowaniu decyzji. Narzędzie zapewnia  precyzyjny system monitoringu i sygnalizację infekcji chorobowych oraz szkodników, co pozwala określić, kiedy i w jakiej ilości należy zastosować zabiegi ochronne. Rolnicy korzystający z funkcji PZU iAgro mogą zmniejszyć straty w uprawach i ograniczyć zbędne zużycie środków ochrony roślin, co przekłada się na ograniczenie kosztów produkcji.

– Program PZU iAgro to ukłon w kierunku naszych klientów i ich pracy. Chcemy, aby w bieżących obowiązkach byli wspierani przez technologię i naukę, która finalnie pozwala osiągać szereg wymiernych korzyści, w tym zarządzanie kosztami oraz ryzykiem, jak również funkcjonalnościami, które ostatnio stają się niezwykle użyteczne i popularne, jak np. kalkulator CO2 – mówi Paweł Ochmański, dyrektor Biura Produktów Detalicznych i MŚP PZU SA.

Stacje pomiarowe filarem systemu

System opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych samodzielnych stacji pomiarowych. Mierzą one szereg parametrów, np. wilgotność powietrza oraz podłoża, opady, a także czas zwilżenia liścia poprzez czujnik „sztuczny liść”. Stacjom towarzyszą pułapki na szkodniki, wyposażone w aparaty fotograficzne. Każdego dnia przesyłają do systemu zdjęcia odłowionych szkodników, które są oznaczane i zliczane przez algorytm. Narzędzie gromadzi ponad 70 matematycznych modeli chorobowych opracowanych przez naukowców z całego świata. Modele chorobowe są skalibrowane pod naszą szerokość geograficzną. Na podstawie tych informacji algorytmy obliczają prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u roślin.

– Ochrona roślin przed organizmami szkodliwymi jest niezwykle ważna w uprawach rolnych, a jej skuteczność opiera się na wykorzystaniu odpowiednich środków ochrony roślin oraz właściwym terminie wykonania zabiegu. Tymczasem infekcja występuje 2–3 dni przed wystąpieniem objawów chorobowych, jest więc niewidoczna. A zbyt późno wykonany zabieg lub niewłaściwa identyfikacja patogenu może obniżyć jakość plonów, co przekłada się na straty finansowe. Wykorzystywany w PZU iAgro precyzyjny system monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych daje możliwość reakcji w odpowiednim czasie – tłumaczy Bartosz Gontarz, menedżer Obszaru Technicznego – kierownik Zespołu Technicznej Obsługi Szkód PZU.

Producenci rolni będą otrzymywać alerty i aktualne informacje ze stacji meteorologicznych, które są oddalone najwyżej o 20 km. Na terenie Polski znajduje się ich ponad 200.

Najpierw pilotaż

– W tym roku program PZU iAgro jest prowadzony w formule pilotażowej – wybraliśmy 6 województw o największej koncentracji upraw ubezpieczanych w sezonie wiosennym. Od jego wyników – zainteresowania rolników – będziemy uzależniać dalsze jego rozwijanie. Mamy jednak bardzo ambitne plany dotyczące rozwoju i stosowania nowoczesnej technologii w ubezpieczeniach produkcji roślinnej. Głęboko wierzymy, że dzięki niej i szerokiemu dostępowi do niej z czasem możliwe będzie tworzenie nowoczesnych modeli współpracy ubezpieczyciel–producent rolny, co przełoży się na korzyści dla obu stron. Liczymy, że nasza propozycja spotka się z uznaniem naszych klientów, co będzie samo w sobie najlepszą oceną naszej pracy – dodaje Paweł Ochmański.

Dodatkowe korzyści

System PZU iAgro oferuje między innymi kalkulator nawozowy, dzięki któremu można obliczyć optymalne dawki nawozowe dla uprawy, co przekłada się na efektywność nawożenia. Drugi z kalkulatorów, mierzący emisję dwutlenku węgla, pozwala monitorować różnice pomiędzy nią a związaniem CO2 w ramach prowadzonej uprawy. Korzystanie z kalkulatora emisji CO2 przyczynia się do zrównoważonego rolnictwa. Stacje meteorologiczne zapewniają stały dostęp do aktualnych i historycznych danych. Użytkownicy programu mają również dostęp do 7-dniowej prognozy pogody wraz z oknem oprysku, co pozwala na wykonywanie zabiegów ochronnych w optymalnych warunkach.

– PZU iAgro wynika z połączenia kreatywności pracowników PZU, nowoczesnych technologii opartych o sztuczną inteligencję oraz analiz opracowań naukowych i futurologicznych trendów. Wykorzystanie zasobów big data, sztucznej inteligencji i internetu rzeczy pozwalają nam na oferowanie klientom nowoczesnych narzędzi, wyprzedzających również przyjęte praktyki. W przypadku PZU iAgro kluczowymi korzyściami dla producentów rolnych jest podwyższanie efektywności kosztowej i przyczynianie się do dbałości o środowisko. Jesteśmy współautorami opracowania kalkulatora, który przelicza zmniejszoną liczbę zabiegów agrotechnicznych na zaoszczędzone CO2. Wprowadzenie PZU iAgro  poprzedzone było udanymi testami, w ramach których 15 rolników i sadowników bezpłatnie korzystało ze stacji pomiarowych – podkreśla Piotr Ratajski z PZU.

(AM, źródło: PZU)