Sztuczna inteligencja wspiera w usuwaniu skutków nawałnic i klęsk żywiołowych

0
558

Wyobraźmy sobie, że potężna nawałnica przetoczyła się przez miasto, siejąc spustoszenie i uszkadzając domy. Zanim właściciele nawet pomyślą o odbudowie, muszą czekać tygodniami, może nawet miesiącami, na ocenę szkód przez rzeczoznawcę, nie mówiąc już o odblokowaniu środków z ubezpieczenia, które pozwoliłyby im stanąć na nogi po katastrofie.

A gdyby tak można było samodzielnie wykonać zdjęcia zniszczeń telefonem, jeszcze tego samego dnia, a następnie przesłać je do ubezpieczyciela, który po ich otrzymaniu przesłałby środki z ubezpieczenia na wskazane konto bankowe? Jeszcze tego samego dnia…

Brzmi jak pieśń przyszłości? Skądże. Takie rozwiązania są już stosowane.

Rzeczywisty wpływ na realia

We wrześniu 2021 r. firma Tractable wprowadziła na japoński rynek swoją technologię kosztorysowania szkód dla nieruchomości.

W szczycie sezonu huraganów Japonię często nawiedzają niszczycielskie zjawiska pogodowe, powodując w krótkim czasie znaczący wzrost liczby roszczeń majątkowych, których nie ma możliwości szybko czy bezpiecznie ocenić. Obecnie jednak wiele z tych roszczeń może zostać rozpatrzonych i wypłaconych w trybie natychmiastowym – nawet w ciągu jednego dnia.

Jak to możliwe? Odpowiedź oferuje sztuczna inteligencja (AI). Przełom w dziedzinie sztucznej inteligencji, jaki dokonał się w ciągu ostatniego dziesięciolecia, oznacza, że możemy obecnie wykorzystywać ją do szkolenia algorytmów komputerowego rozpoznawania obrazu w celu wykonywania zadań wizualnych z dokładnością równą (lub przewyższającą) działania człowieka.

W praktyce oznacza to, że smartfon może zamienić się w kieszonkowego eksperta, który jest w stanie ocenić niektóre wizualne aspekty otoczenia lepiej niż człowiek.

Sztuczna inteligencja w służbie dobra

Założyliśmy Tractable jako firmę zajmującą się komputerowym rozpoznawaniem obrazu w 2014 r., koncentrując się na poszukiwaniu możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w świecie rzeczywistym, które przełożyłoby się na wyjątkowy, pozytywny rezultat. Zastosowanie AI do rzeczywistych zdarzeń i wykroczenie poza weryfikację koncepcji w celu stworzenia solidnej, godnej zaufania platformy stwarza ogromny potencjał i może przynieść efekty o niebagatelnym, przeobrażającym wpływie na branżę, ludzi i planetę.

Większość z nas ma bezpośrednie doświadczenia ze sztuczną inteligencją dzięki technologiom codziennego użytku, takim jak wirtualni asystenci w telefonie (np. Alexa czy Siri), zautomatyzowane inwestowanie, rekomendacje produktów na stronach takich jak Amazon itp. Inne doświadczenia mają raczej charakter pośredni, na przykład poprzez algorytmy reklamowe, które bezustannie optymalizują wyświetlane w internecie treści.

Istnieje natomiast określony obszar, w którym sztuczna inteligencja ewidentnie przoduje, a jednocześnie wykazuje wymierną wartość jako siła korzystnie wpływająca na nasze codzienne życie. Mowa o domenie analizowania obrazów – na takiej zasadzie, jak analizowałby je człowiek.

Za przykład może posłużyć skanowanie obrazów medycznych w poszukiwaniu oznak choroby czy analiza zdjęć pojazdów umożliwiająca ocenę ich stanu technicznego. W zasadzie ocena uszkodzeń samochodów stanowiła komercyjny cel firmy Tractable przez większą część naszej dotychczasowej działalności – a nasza technologia jest już wykorzystywana w tym zakresie przez polskich ubezpieczycieli, w tym PZU i Wartę.

Szkolenie naszych produktów

Szkolenie AI do wykonywania takich zadań to proces złożony, a kluczem do stworzenia rozwiązania, które przyniesie faktyczne korzyści, jest szkolenie algorytmów na bardzo dużej liczbie rzeczywistych przypadków. W kontekście samochodów można szkolić AI, wykorzystując setki milionów zdjęć, przy udziale specjalistów, którzy korygują algorytm, gdy wymaga on poprawy. Dzięki temu, że większość samochodów jest do siebie podobna, AI z czasem nauczy się rozpoznawać wygląd różnego typu uszkodzeń, a w połączeniu z innymi źródłami danych będzie w stanie oszacować koszt naprawy.

Domy stanowią bardziej złożone wyzwanie, ponieważ mogą się od siebie znacząco różnić, jednak przy wystarczającej ilości danych możemy się z nim uporać – dlatego właśnie nasza pozycja partnera firm ubezpieczeniowych jest tak istotna.

W Japonii nasi klienci ubezpieczeniowi reprezentują 90% rynku ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych. Dzięki takiej współpracy oraz zbieraniu, digitalizacji i gromadzeniu historycznych roszczeń naszych partnerów mogliśmy stworzyć potężny zbiór danych szkoleniowych dla sztucznej inteligencji, pomagając jej w zrozumieniu szkód zarówno w obrębie nieruchomości, jak i samochodów.

Zastosowanie sztucznej inteligencji do mienia i nie tylko

Obecnie wprowadzamy nasze rozwiązanie AI Property na polski rynek. Rzecz jasna Polska nie cierpi z powodu tak częstych huraganów czy tajfunów jak Japonia, niemniej jednak nie brak niszczycielskich zdarzeń pogodowych, w kontekście których nasza technologia może okazać się pomocna. Powodzie i porywiste wiatry to regularne elementy polskiego krajobrazu atmosferycznego – usuwanie skutków tego właśnie typu zdarzeń przyspieszyć może zastosowanie naszych rozwiązań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Niestety, prognozy nie są optymistyczne. Pogłębiające się zmiany klimatyczne oznaczają, że niekorzystne zjawiska pogodowe w krajach takich jak Polska będą z dużym prawdopodobieństwem występować coraz częściej, będą też bardziej uciążliwe – oznacza to, że skuteczne rozwiązania należy zacząć wprowadzać już teraz.

Polscy ubezpieczyciele są otwarci na nowe technologie i to, w jaki sposób mogą one pomóc użytkownikom końcowym, dlatego prowadzimy już rozmowy dotyczące sposobu wdrożenia naszego narzędzia do kosztorysowania szkód nieruchomości.

Obszar ubezpieczeń to także tylko początek. Jeśli możemy wykorzystać telefon użytkownika do skanowania samochodu, możemy również użyć sztucznej inteligencji, aby pomóc w ochronie pojazdu (informując np. o konieczności wymiany opon) lub jego sprzedaży (wyceniając go dokładnie na podstawie zdjęć).

Podobne zadania możemy realizować również w odniesieniu do nieruchomości. Mając informację, że dom danego użytkownika znajduje się na obszarze, który może zostać dotknięty powodzią, sztuczna inteligencja po przeanalizowaniu zdjęć może poinformować go o konieczności udrożnienia kanalizacji, zanim on sam o tym pomyśli.

A co przyniesie przyszłość? Ogłaszając wprowadzenie naszej technologii na rynek japoński, wzbudziliśmy zainteresowanie na poziomie rządowym. Obecnie prowadzimy rozmowy na temat wykorzystania AI do precyzyjniejszego ukierunkowywania pomocy w przypadku klęsk żywiołowych.

Kiedy dochodzi do katastrof na szeroką skalę, organizacje takie jak Czerwony Krzyż czy ONZ przekazują środki pomocowe ludziom i firmom po oszacowaniu szkód przez zespół ekspertów – wyobraźmy sobie, jak bardzo można by przyspieszyć ten proces, a także zwiększyć jego skalę, gdyby żmudne prace przygotowawcze można było wykonać za pomocą sztucznej inteligencji. I smartfona.

Aleksander Surowiak
EMEA Business Development and Engagement Manager
Tractable