Talanx osiągnie zaplanowany w strategii zysk na rok przed terminem

0
181

Talanx poinformował, że w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. wygenerował dochód netto w wysokości 1,28 mld euro. Niemiecka grupa podniosła prognozę zysków na cały rok do znacznie ponad 1,5 mld euro, w oparciu o dobre wyniki operacyjne.

Talanx spodziewa się również, że dochód netto grupy w 2024 r. przekroczy 1,7 mld euro. Poprzedni średnioterminowy cel strategiczny zakładał zyski w wysokości około 1,6 mld euro w 2025 roku. Nowy cel oznacza, że kwota ta zostanie osiągnięta i wyraźnie przekroczona rok przed terminem. Talanx przedstawi nowe cele na 2025 rok w marcu 2024 roku, kiedy opublikuje sprawozdanie finansowe za 2023 rok.

W ciągu 3 kwartałów tego roku grupa zwiększyła przychody z ubezpieczeń o 8%, do 32,3 mld euro. Zysk operacyjny wzrósł o 23%, do 2,8 mld euro, natomiast zysk netto zwiększył się o 38%, do 1,3 mld euro.

– Grupa Talanx może pochwalić się niezwykle udanymi dziewięcioma miesiącami: przekroczyliśmy nasze ambitne cele finansowe na 2023 rok i podnieśliśmy prognozę zysków do znacznie ponad 1,5 miliarda euro – powiedział Torsten Leue, prezes zarządu Talanx AG. – Na podstawie naszych dobrych wyników w dotychczasowym roku finansowym spodziewamy się osiągnąć nasz średnioterminowy cel, który pierwotnie zakładaliśmy na rok 2025, rok wcześniej – dodał.

(AM, źródło: Talanx)