TAX PROTECT – nowe ubezpieczenie podatkowe w ofercie Colonnade

0
1287

26 stycznia blisko 100 brokerów wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym przez Colonnade Insurance Oddział w Polsce w Warszawie. Celem spotkania było zaprezentowanie nowego produktu z obszaru ubezpieczeń finansowych. Od 1 lutego Colonnade wprowadza bowiem ubezpieczenie TAX PROTECT skierowane do wszystkich firm z wyłączeniem podmiotów specjalizujących się w usługach księgowych czy doradztwie podatkowym.

Colonnade działa w Polsce od 6 lat (wtedy przejęło polskie operacje AIG) i zatrudnia obecnie 150 osób. Ubezpieczyciel chce zdobyć pozycję lidera ubezpieczeń podatkowych, a w perspektywie 5 lat planuje potroić przypis składki z całej oferty.

Dyrektor polskiego oddziału Colonnade Grzegorz Kulik podkreślił kluczową rolę zespołu. Warto zauważyć, że kadry ubezpieczyciela zasiliło w ostatnim czasie kilku rozpoznawalnych ekspertów, m.in. dr Diana Bożek, która od grudnia 2022 r. odpowiada za rozwój oferty produktowej.

Nowa oferta skierowana jest do jednostek będących według ustawy o rachunkowości podatnikami, płatnikami lub inkasentami podatków oraz składek na terenie Rzeczpospolitej Polskiej niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności (przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, itp.).

Colonnade nawiązało współpracę z firmą Cellent – nowym podmiotem na rynku, stworzonym przez ekspertów i praktyków w dziedzinie ochrony podatkowej z dobrze znaną rynkowi Magdaleną Kiepurską na czele. W procesie likwidacji szkód ubezpieczyciela wesprą doradcy podatkowi koordynowani przez firmę Vero Services.

Produkt zaprezentowali brokerom Paweł Piwowarski – szef linii Financial Lines i Grzegorz Szewczyk – menedżer produktów Financial Lines.

Ubezpieczenie TAX PROTECT obejmuje dwie sekcje.

  • Sekcja I (z sumą ubezpieczenia od 50 tys. do 6 mln zł) to ochrona karnoskarbowa i odpowiedzialność pracownicza.
  • Sekcja II to pomoc prawnopodatkowa i asysta podatkowa (z nieograniczoną sumą ubezpieczenia, ale z ograniczoną liczbą prowadzonych sporów w ciągu roku polisowego: 3–15, w zależności od formy działalności gospodarczej).

Istotą TAX PROTECT jest kompleksowa ochrona w zakresie ryzyk wynikających z prawa podatkowego oraz przepisów karnoskarbowych. Ochroną mogą być objęte osoby ubezpieczone oraz podmioty obowiązane. Ubezpieczenie składa się z dwóch sekcji, przy czym można zdecydować się, w zależności od bieżących potrzeb, na:

  • ochronę skarbową dla osób fizycznych (sekcja I),
  • ochronę podatkową dla podmiotów obowiązanych (sekcja II)
  • pełen zakres (ochrona skarbowa i podatkowa, sekcja I i II).

W ramach obu sekcji dostępne są zakresy obligatoryjne i fakultatywne.

Do podstawowych korzyści płynących z posiadania ubezpieczenia TAX PROTECT należą:

  • kompleksowa ochrona ryzyk podatkowych,
  • szybka pomoc ekspertów odpowiadających na pytania ubezpieczonego,
  • indywidualne podejście do potrzeb przedsiębiorcy,
  • działanie ubezpieczenia niezależnie od zmian zaistniałych w prawie podatkowym.

AW


POBIERZ | SUBSKRYBUJ W APPLE PODCASTS | SUBSKRYBUJ W SPOTIFY