Teleportujemy opiekę zdrowotną w 2050 rok

0
781

Firma Telemedi działa już prawie dekadę na rynku polskim, koncentrując się na dostarczeniu klientom rozwiązań pomagających ludziom żyć dłużej w zdrowiu, poprzez ułatwianie dostępu do specjalistów medycznych oraz proaktywnych informacji na temat stanu zdrowia.

Aby te prozaicznie brzmiące cele osiągnąć, Telemedi w sposób ciągły wdraża nowatorskie rozwiązania. Kreuje nowe produkty usługowe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i inspirując ich do korzystania z hybrydowego modelu opieki zdrowotnej z wykorzystaniem funkcjonalności digitalowych.

Czym jest hybrydowy model opieki zdrowotnej

W dobie ograniczeń w dostępie do świadczeń medycznych oraz radykalnie rosnących kosztów kadry i administracji medycznej poszukiwane są takie rozwiązania, które bez szkody dla pacjenta umożliwią sprawne świadczenie opieki zdrowotnej, tj. optymalne zabezpieczenie problemów zdrowotnych po kosztach usług dostępnych dla większości pacjentów.

Tutaj niewątpliwie dobrym rozwiązaniem jest wdrożenie technologii, która łączy lekarzy i pacjentów, niwelując bariery geograficzne i wiele kosztów administracyjnych prowadzenia placówek stacjonarnych. Nie bez znaczenia jest także optymalne wykorzystanie czasu pracy lekarza dzięki rozwiązaniom IT wspierającym nie tylko proces organizacji usługi, ale także jej przebieg, w tym zautomatyzowany triage medyczny, katalog podpowiedzi dla lekarza według ścieżek postępowania terapeutycznego, rozwiązanie symptom checker i licznych systemowych funkcjonalności usprawniających wystawienie dokumentacji medycznej, recept, skierowań, zwolnień.

Telemedycyna świadczona dzięki rozwojowi technologii nie zabezpieczy w 100% wszystkich potrzeb, problemów zdrowotnych pacjentów, jest natomiast naturalnym uzupełnieniem opieki nad pacjentem na każdym etapie procesu leczenia i umożliwia prowadzenie bieżącego monitoringu nad pacjentami przewlekle chorymi, dla których szybka interwencja medyczna jest ratunkiem. Stąd coraz powszechniej stosowany, przede wszystkim w ubezpieczeniach zdrowotnych i umowach abonamentowych, model hybrydy usług, czyli łączenie opieki telemedycznej ze stacjonarną.

Od startupu do docenianego przedsiębiorstwa

Znawcy branży twierdzą, że „startup kończy się, gdy jest w stanie generować wartość, dostarczać ją na rynek i czerpać korzyści z tej wartości w sposób możliwie przewidywalny i nieprzypadkowy”.

Te warunki Telemedi spełnia już od kilku lat, choć nadal motywem przewodnim w codziennym myśleniu, planowaniu i działaniu firmy jest zwinność, elastyczność i testowanie różnych hipotez, a więc cechy charakteryzujące działanie startupów.

Partnerzy biznesowi doceniają Telemedi nie tylko za dostarczanie usług medycznych na bardzo dobrze ocenianym przez ich pacjentów poziomie, ale także za dostarczanie narzędzi, funkcjonalności systemowych, rozwiązań, które zwiększają komfort korzystania z usług, wprowadzając opiekę zdrowotną w 2050 rok.

Paweł Sieczkiewicz, CEO Telemedi, mówi: – W Telemedi wierzymy, że tylko dzięki dobremu zdrowiu społeczeństwo może osiągnąć dobre życie. Prowadzimy działalność jako healthcare as a service, bo rozwiązujemy problemy pacjentów i partnerów biznesowych, dostarczając technologię oraz usługi medyczne:

  • tanio (-40% względem wizyt stacjonarnych)
  • skutecznie (90% sukcesu wskaźnika efektywności OTIF ang. On Time and In Full),
  • z dobrą dostępnością (SLA 90 minut dla 80% konsultacji lekarza pierwszego kontaktu), 
  • w wygodnej i wysokiej jakości ścieżce opieki nad pacjentem (ze średnią opinią 4,85 na 5-punktowej skali ocen)

Obserwując na rynku ochrony zdrowia operatorów medycznych, trudno jest znaleźć podmiot o potencjale usług, jaki oferuje Telemedi.

Telemedi łączy w organizacji kompetencje technologiczne i medyczne, stając się dla partnerów biznesowych wygodnym dostawcą kompleksowego rozwiązania budowanego pod konstruowane produkty i model biznesowy.

Jest podmiotem leczniczym oferującym szerokie spektrum usług medycznych, tj. konsultacje telemedyczne lekarzy ponad 20 specjalności, diagnostykę realizowaną w sieci zintegrowanych placówek diagnostycznych (ponad 1200 punktów), wizyty stacjonarne w placówkach własnych oraz partnerskich zintegrowanych systemowo, a także umawianych przez własne medyczne call center, wizyty domowe, orzecznictwo, medycynę pracy, programy profilaktyczne i wiele różnych projektów opieki nad pacjentem.

Telemedi jest także spółką technologiczną, która wytwarza oprogramowanie do obsługi projektów medycznych, kontroli szkodowości i fraudów okołomedycznych, rozwiązania udoskonalające ścieżkę obsługi pacjenta, dzięki czemu na bieżąco, elastycznie dopasowuje funkcjonalności do potrzeb klienta/partnera, przejmując na siebie także zadania związane z zarządzaniem produktem, weryfikacją uprawnień pacjentów, optymalizacją kosztów leczenia.

Telemedi w dziesiątym roku swojej obecności na rynku usług zdrowotnych obsługuje ok. 2 mln kont pacjentów, kilkudziesięciu partnerów biznesowych z branży ubezpieczeniowej, assistance, bankowej, farmaceutycznej i medycznej, oferuje konsultacje lekarskie w kilkunastu językach, obsługując pacjentów globalnie niemal w każdym miejscu na świecie.

Firma jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, w 2021, 2022 r. została wyróżniona wśród 50 najszybciej rosnących spółek w Europie Centralnej w rankingu Deloitte Technology Fast 50, została także wyróżniona na 10. pozycji przez Dealroom.co w top 100 startupów insurtech na świecie, które dostarczają technologię w celu zwiększenia efektywności w sektorze ubezpieczeń. Obejmuje to technologię wspierającą tworzenie szerokiej gamy produktów i usług ubezpieczeniowych, ich dystrybucję i administrowanie nimi.

Być przychodnią pierwszego wyboru

Długoterminowym celem jest objęcie opieką medyczną 100 mln ludzi i dostarczenie im dobrej jakości i dostępności usług zgodnie z wizją Telemedi Better life through better health. Realizacja tego ambitnego celu jest i będzie możliwa tylko dzięki dostarczaniu partnerom i pacjentom innowacyjnych produktów, elastycznych rozwiązań oraz funkcjonalności, które wspierają proces leczenia i monitorowania pacjentów poprzez angażowanie ich w profilaktykę i dbanie o własne zdrowie. Stąd kolejne projekty, nad którymi pracuje Telemedi, tj. Health Planner, czyli moduł, w którym pacjenci mogą ocenić ryzyko zachorowania na najczęstsze choroby przewlekłe, m.in cukrzycę, choroby układu krążenia, otyłość, i następnie na podstawie personalizowanych wytycznych od lekarza postępować zgodnie ze standardami postępowania terapeutycznego.

Wobec narastających braków kadry medycznej oraz wzrostu potrzeb zdrowotnych starzejącego się społeczeństwa Telemedi kładzie nacisk na wdrażanie rozwiązań uczących i motywujących pacjentów do dbania o zdrowie, do współodpowiedzialności za utrzymanie zdrowia. Atrakcyjnie podane pacjentom narzędzia wspierające i monitorujące proces leczenia, pod kontrolą lekarzy specjalistów, mają zwiększać ich zaangażowanie w profilaktykę, utrzymanie i edukację zachowań prozdrowotnych.

Telemedi inwestuje także w rozbudowę funkcjonalności infrastruktury, jako Third Party Administration Partner dla wielu klientów biznesowych. Jest integratorem (hubem) usług medycznych. Dostarcza rozwiązanie, które ma zabezpieczać kompleksową obsługę potrzeb pacjenta.

Podstawową wartością oferty Telemedi jest możliwość przeprowadzenia szybkiej zdalnej konsultacji z lekarzem, którą pacjenci mogą umawiać 24 h na dobę przez 365 dni w roku. 80% wizyt lekarza tzw. pierwszego kontaktu dla dorosłych i dzieci Telemedi realizuje w ciągu 90 minut od umówienia, w przypadku lekarzy ponad 20 specjalności 80% wizyt Telemedi świadczy w ciągu 24 godzin roboczych. Szybka dostępność do lekarza to najczęściej sygnalizowana potrzeba wśród pacjentów, która daje poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad symptomami choroby. 

W powyższym zakresie Telemedi dąży do bycia przychodnią pierwszego wyboru, a w ramach współpracy z Partnerami B2B do bycia partnerem medycznym zabezpieczającym usługi dla ich pacjentów oraz kreatorem rozwiązań zwiększających atrakcyjność oferty produktowej i dostępność oferty usługowej.

– Zaproszenie do współpracy z sentencją „Razem zadbamy o zdrowie Twoich Klientów” traktujemy bardzo poważnie i odpowiedzialnie. Zdrowie jest szczególną i bardzo wrażliwą wartością. Mamy świadomość oczekiwań pacjentów oraz partnerów biznesowych odnośnie do serwisu i gwarancji, które musimy zabezpieczyć, aby być dla nich wiarygodnym i zaufanym dostawcą medycznym, technologicznym oraz świadczeniodawcą gwarantującym dobrej jakości opiekę zdrowotną.

Obserwujemy trendy i kierunek zmian w ochronie zdrowia, wsłuchujemy się w potrzeby partnerów, proaktywnie wychodzimy z propozycjami nowych usług i funkcjonalności, współtworząc i kreując nowy standard opieki nad pacjentem – podsumowuje Beata Gosławska.