Temat OIPE pojawi się na egzaminach agencyjnych

0
538

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra finansów z 20 listopada 2023 r. (poz. 2522) zmieniające analogiczny akt w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji. Nowelizacja przepisów wynika z konieczności uwzględnienia w nich regulacji ustawy z 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym.

Celem powyższej ustawy jest zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie OIPE (Dz.Urz. UE L 198 z 25.07.2019, s. 1). W związku z obowiązkiem zapewnienia, że doradcy w zakresie wspomnianych produktów posiadają wiedzę i niezbędne umiejętności do świadczenia doradztwa, ministerialne rozporządzenie rozszerza zakres egzaminu dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych o rozporządzenie 2019/1238 oraz ustawę o OIPE. To sprawi, że uczestnicy egzaminów, będą musieli wykazać się również wiedzą z zakresu obu wspomnianych powyżej regulacji.

(AM, źródło: Dziennik Ustaw)