TFG: Przedsiębiorcy turystyczni zawieszają działalność z powodu pandemii

0
394

Według danych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG) w pierwszym kwartale 2020 roku wzrosła liczba przedsiębiorców z branży turystycznej, którzy zdecydowali się zawiesić prowadzoną przez siebie działalność. Zmniejszyło się natomiast grono przedsiębiorców, którzy postanowili w ogóle wykreślić się z rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez TFG.

Według danych zgromadzonych przez Fundusz, przedsiębiorcy turystyczni w Polsce przyjęli strategię wyczekiwania na rozwój sytuacji związanej z pandemią. W marcu 290 podmiotów zdecydowało się na zawieszenie działalności. Z kolei w kwietniu taki ruch wykonało 374 przedsiębiorców. Rok wcześniej było to odpowiednio 195 i 183. Na uwagę zasługuje fakt, że mimo skutków pandemii i gwałtownego ograniczenia ruchu turystycznego liczba przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na wykreślenie z rejestru, jest nieznaczna. Na taki krok zdecydowało się 21 i 38 podmiotów (marzec i kwiecień 2020 r.), czyli mniej niż w tych samych miesiącach 2019 r. (odpowiednio 28 i 43 podmioty). Według danych TFG na koniec kwietnia 2020 r. w Polsce było niemal 5 tys. aktywnych podmiotów w branży turystycznej.

Jak podaje TFG, w całym I kwartale tego roku sprzedaż imprez turystycznych zmalała o ponad jedną trzecią w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. W wartościach liczbowych oznacza to spadek sprzedaży wyjazdów z poziomu imprez dla 2 mln klientów do nieco ponad 1,25 mln.. Poprzedni kwartał był też wyjątkowy z innego względu – odkąd działa Fundusz, a więc od listopada 2016 r., po raz pierwszy wpłynęło do niego mniej składek niż musiał zwrócić przedsiębiorcom z powodu rozwiązania przez nich umów z klientami. Łącznie zgłoszono ponad 217 tys. rozwiązanych umów, co dla Funduszu oznaczało konieczność zwrotu 1,7 mln zł.

Przedstawiciele TFG w swoich wypowiedziach podkreślają stabilność finansową funduszu. Jak mówią, jego stabilizująca rola dla polskiego rynku turystycznego jest w pełni aktywna, a obecna sytuacja nie niesie zagrożeń dla Funduszu.

(AM, źródło: TFG)