TFI PZU będzie zarządzać aktywami zagranicznych spółek ubezpieczeniowych grupy

0
150

TFI PZU SA będzie zarządzać aktywami dla dwóch zagranicznych ubezpieczycieli: łotewskiego AAS Balta oraz litewskiego UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas. Łączna wartość ich aktywów wynosi ponad 160 mln euro. Nowo pozyskani klienci są podmiotami należącymi do Grupy PZU.

– Przejęcie zarządzania aktywami bałtyckich operacji zagranicznych w Grupie PZU jest realizacją założeń strategii biznesowej w zakresie synergii, którą z sukcesem budujemy między kluczowymi obszarami działalności: ubezpieczeniowym, bankowym, inwestycyjnym, zdrowotnym – mówi Krzysztof Kozłowski, członek zarządu PZU SA odpowiedzialny za operacje zagraniczne.

TFI PZU zarządza portfelami litewskiej i łotewskiej spółki, korzystając z tzw. jednolitego paszportu europejskiego. Strategia inwestycyjna dla tych dwóch portfeli jest strategią dłużną. Skoncentrowana jest na jak najlepszym (pod względem generowanego dochodu i ryzyka) dopasowaniu aktywów finansowych w portfelach do zobowiązań, z uwzględnieniem odpowiedniego bufora płynnościowego.

– Bardzo cieszę się, że będziemy zarządzali portfelami spółek bałtyckich. Dzięki temu możemy dzielić się najlepszymi praktykami w ramach Grupy PZU, a nasze spółki zagraniczne zyskują możliwość korzystania z najwyższej klasy narzędzi i kompetencji inwestycyjnych, które wykorzystujemy już m.in. w zarządzaniu aktywami PZU SA i PZU Życie – mówi Robert Kubin, prezes TFI PZU.

– Środki bałtyckich ubezpieczycieli będą inwestowane w papiery wartościowe denominowane w euro, emitowane przez rządy i emitentów korporacyjnych o wysokiej jakości kredytowej. W portfelu znajdą się papiery dłużne zarówno emitentów ze strefy euro, w której operacyjnie działają obie spółki, jak i obligacje emitentów z regionu Europy Środkowej oraz emerging markets – dodaje Dariusz Lasek, członek zarządu TFI PZU odpowiedzialny za obszar inwestycji.

(AM, źródło: PZU)