TFI PZU pomoże sfinansować dwa projekty OZE w Polsce

0
313

7 czerwca TFI PZU przystąpiło do finansowania budowy dwóch farm wiatrowych w Polsce o łącznej mocy 51,4 megawatów, których łączna roczna produkcja czystej energii elektrycznej wyniesie około 192 GWh. Zaangażowanie spółki wynosi 50 mln zł i wpisuje się w strategię Grupy PZU na lata 2021–2024.

Całkowita wartość finansowania terminowego wynosi 223 mln zł. TFI PZU dołączy do finansowania dłużnego projektu do tej pory udzielonego wspólnie przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz DNB Bank Polska.

– Aktywny udział w transformacji energetyczno-klimatycznej polskiej gospodarki to ważna część Strategii Grupy PZU na lata 2021–2024. Udział w finansowaniu farm wiatrowych w Grajewie i Mławie to początek naszego zaangażowania w tym sektorze. Chcemy być promotorem „zielonej” zmiany wśród naszych kontrahentów, klientów i partnerów społecznych, zarówno poprzez finansowanie dużych inwestycji w OZE, jak i odpowiednie produkty ubezpieczeniowe, ofertę funduszy inwestycyjnych opartych na ESG czy usługi doradcze dla firm przeprowadzających dekarbonizację – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

– TFI PZU poszerza swoją dotychczasową działalność inwestycyjną o finansowanie projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii. Nasza decyzja o wejściu na ten rynek związana jest ze wzrostem efektywności kosztowej tego typu inwestycji oraz ograniczeniem ryzyka regulacyjnego w tym sektorze – tłumaczy Jerzy Rozłucki, dyrektor Biura Inwestycji Strukturyzowanych TFI PZU.

– Projekty w Grajewie i Mławie bardzo dobrze wpisują się w naszą strategię dotyczącą finansowania aktywów OZE. Zamierzamy uczestniczyć w wysokiej jakości przedsięwzięciach realizowanych przez doświadczonych inwestorów z odpowiednim zapleczem kapitałowym. Obecnie analizujemy kilka takich transakcji – informuje Krystian Solawa, dyrektor ds. długu korporacyjnego Biura Inwestycji Strukturyzowanych TFI PZU.

Farmy wiatrowe w Grajewie i Mławie realizowane są wspólnie przez fundusz Taaleri SolarWind II i Masdar ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, będące własnością Masdar i Taaleri Energia.

W marcu 2021 r. PZU ogłosiło strategię Grupy na lata 2021–2024. Jednym z jej celów jest zwiększenie o 500 mln zł zaangażowania w inwestycje wspierające transformację klimatyczno-energetyczną, w tym farmy wiatrowe. 

(AM, źródło: PZU)