Thierry Léger powołany na dyrektora generalnego SCOR

0
469

Zarząd SCOR, działając na wniosek Komisji ds. Nominacji, 26 stycznia powołał Thierry’ego Légera na stanowisko dyrektora generalnego. Jego nominacja wejdzie w życie 1 maja 2023 r.

Thierry Léger posiada 25-letnie doświadczenie w sektorze reasekuracji, w zakresie zarówno reasekuracji życiowej i majątkowej, jak i alternatywnych metod transferu ryzyka. Ostatnio zajmował stanowisko dyrektora underwritingu Swiss Re. Laurent Rousseau, który 30 czerwca 2021 roku zastąpił Denisa Kesslera na stanowisku dyrektora generalnego, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska oraz z zasiadania w zarządzie i odchodzi ze SCOR, aby realizować inne możliwości zawodowe. 

Pełniącym obowiązki CEO SCOR do czasu objęcia stanowiska przez Thierry’ego Légera został François de Varenne, członek Komitetu Wykonawczego odpowiedzialny za inwestycje, technologię, transformację i finanse korporacyjne grupy.

Thierry Léger będzie odpowiedzialny za opracowanie nowego atrakcyjnego i ambitnego planu strategicznego dla SCOR oraz przedstawi kierunki i główne tematy tego planu na Walnym Zgromadzeniu w 2023 roku. Jego misją będzie pomoc SCOR w dalszym umacnianiu pozycji wiodącego światowego reasekuratora. Na walnym zgromadzeniu w 2023 r. otrzyma propozycję dołączenia do zarządu.

– Thierry Léger przywróci rentowność grupy i utrzyma jej wysoki poziom wypłacalności, z korzyścią dla wszystkich interesariuszy: klientów, akcjonariuszy i pracowników. SCOR rozpoczyna nowy rozdział w swojej historii – skomentował Denis Kessler, prezes SCOR.

– Bardzo się cieszę, że dołączyłem do SCOR i jestem zaszczycony zaufaniem, jakim obdarzył mnie zarząd, mianując mnie dyrektorem generalnym. Nie mogę się doczekać spotkania z pracownikami, klientami i akcjonariuszami grupy. Planuję aktywnie rozwijać firmę poprzez dalszy rozwój jej produktów oraz struktury – powiedział Thierry Léger.

Z kolei w Swiss Re dyrektor generalny Christian Mumenthaler przejmie obowiązki odchodzącego do SCOR Légera do czasu powołania następcy.

(AC, am, źródło: Reuters, SCOR)