Tomasz Stadnik powrócił na stanowisko prezesa zarządu TFI PZU

0
912

5 czerwca decyzją rady nadzorczej TFI PZU Tomasz Stadnik ponownie objął stanowisko prezesa zarządu spółki. Z kolei 17 czerwca swoje obowiązki zacznie pełnić nowy wiceprezes towarzystwa, Rafał Markiewicz. Jednocześnie z dniem 5 czerwca wiceszefem TFI PZU przestał być Cezary Iwański.

Tomasz Stadnik to menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Rozpoczynał karierę zawodową w Credit Suisse Asset Management w Warszawie, gdzie odpowiadał za zarządzanie aktywami funduszy oraz klientów instytucjonalnych. W 2005 roku przeniósł się do Londynu jako zarządzający strategiami Emerging Markets Debt. Karierę w Londynie kontynuował w ABN AMRO Asset Management, gdzie kierował zespołem Global Emerging Markets Debt. Po powrocie do Polski w latach 2009–2016 był związany z Grupą PZU, w której pełnił szereg funkcji zarządczych w PZU Asset Management oraz TFI PZU, gdzie pracował jako wiceprezes zarządu odpowiedzialny za obszar inwestycji w latach 2010–2015 oraz jako prezes zarządu w latach 2015–2016. Odpowiadał za obszar inwestycji płynnych środków własnych grupy oraz za całokształt inwestycji klientów zewnętrznych. Był członkiem KZAP (komitet zarządzania aktywami i pasywami), uczestnicząc w przygotowaniu i implementacji strategii inwestycyjnej grupy. W latach 2016–2017 jako wiceprezes zarządu Skarbiec Holding oraz Skarbiec TFI odpowiadał za obszar inwestycyjny oraz wdrożenie nowych produktów. W latach 2017–2019 był prezesem zarządu Rockbridge TFI – spółki przejętej od grupy GE Capital. W tym okresie przeprowadzono rebranding spółki, restrukturyzację zatrudnienia oraz rozwiązano spór ze związkiem zawodowym i wprowadzono nową ofertę produktową, a także poszerzono kanały dystrybucji. W latach 2019–2023 związany z TDJ, początkowo jako doradca zarządu, potem jako partner zarządzający – odpowiadał za przygotowanie i implementację strategii obszaru finance, w tym wybór wehikułu inwestycyjnego, strategię inwestycyjną, zasoby oraz infrastrukturę.

Rafał Markiewicz był w latach 2013–2017 prezesem zarządu Aegon PTE, odpowiedzialnym za Departament Inwestycyjny. Osobiście zarządzał portfelem akcji zagranicznych. W latach 2002–2013 pracował w Generali PTE, początkowo jako zarządzający portfelem dłużnym funduszu emerytalnego, od 2005 roku zarządzał portfelem akcyjnym oraz nadzorował Departament Inwestycyjny na stanowisku dyrektora inwestycyjnego, a od 2006 roku członka zarządu towarzystwa. W PTE Polska (2000–2002) odpowiadał za zarządzanie dłużną częścią portfela funduszu emerytalnego. W latach 1997–1999 jako doradca inwestycyjny – zarządzający funduszami inwestycyjnymi w TFI ATUT, zarządzał funduszami akcyjnymi, mieszanym oraz dłużnym. Wcześniej pracował w konsorcjum Raiffeisen Atkins Zarządzanie Funduszami, a także jako makler w Centralnym Biurze Maklerskim Banku Pekao SA oraz w Raiffeisen Capital & Investment Polska.

Po zmianach skład zarządu TFI PZU będzie przedstawiał się następująco:

Tomasz Stadnik – prezes zarządu, Piotr Dmuchowski, Artur Trela oraz  Rafał Markiewicz – wiceprezesi zarządu (ten ostatni od 17 czerwca 2024 r.),

(AM, źródło: PZU)