TU Zdrowie zwiększyło sprzedaż i zyski

0
400

2022 był rokiem rekordowych wyników TU Zdrowie – zarówno pod względem sprzedażowym, jak i finansowym. Wyzwania, z jakimi towarzystwo zmierzy się w nadchodzących miesiącach, to rozwój istniejących i wdrażanie nowych programów zdrowotnych, w tym badań profilaktycznych w zakładach pracy oraz doskonalenie modelu opieki nad klientami.

– To kolejny rok, który zamykamy rekordowymi wynikami z wyraźnym, bo ponad jedenastoprocentowym wzrostem przychodów z działalności ubezpieczeniowej. Przychody z działalności ubezpieczeniowej w 2022 r., wraz z przychodami z programów zdrowotnych, wyniosły blisko 102,9 mln zł w porównaniu do 92,2 mln w 2021 roku. W minionym roku zwiększyliśmy zysk brutto o ponad 14%, do 14,5 mln zł. Powiększyliśmy liczbę ubezpieczonych wraz z programami zdrowotnymi do 193,3 tys. – podsumowuje Aleksander Roda, prezes TU Zdrowie. – Był to też czas pełen wyzwań. Jednym z priorytetów było wdrożenie wyróżniającego nas modelu obsługowego, który zapewni stałe powiększanie grona nowych klientów oraz kontynuowanie współpracy z dotychczasowymi. Udało się to dzięki przekazaniu obsługi nad ubezpieczonym do Operatora Medycznego Świat Zdrowia w ramach Grupy Neuca. Dzięki tej zmianie dostrzegamy stały wzrost jakości w procesie obsługi. Byliśmy pierwszym klientem Operatora Medycznego, który wykorzystując potencjał swojej dotychczasowej infolinii medycznej, rozszerzył kompetencje o obsługę całego portfela naszych ubezpieczonych – dodaje.

Towarzystwo korzysta obecnie z infolinii, która stale rozbudowując swoje kompetencje medyczne, koncentruje się na dostarczeniu pacjentowi rozwiązania problemu medycznego już podczas pierwszego kontaktu.

– Zależy nam na tym, aby większość spraw związanych z potrzebami zdrowotnymi ubezpieczonych była zaadresowana podczas pierwszego kontaktu z infolinią. Oznacza to, że dostęp do pracowników medycznych – lekarzy, pielęgniarek i ratowników, będzie możliwy w trakcie pierwszej rozmowy. Decyzję dotyczącą połączenia z wybranym specjalistą podejmować będzie odpowiednio przeszkolony zespół konsultantów. Już teraz działa ścieżka obsługi klienta VIP, któremu na starcie przypisany zostaje opiekun zajmujący się kompleksową obsługą zgłoszenia i umożliwia skorzystanie z pilotażowych usług. Zebrane doświadczenia przy obsłudze klientów VIP będą w przyszłości wpływały na podnoszenie jakości obsługi wszystkich klientów kontaktujących się poprzez infolinię medyczną – dodaje Aleksander Roda.

Rozszerzenie oferty zdrowotnej

Prezes przyznaje, że obecnie ubezpieczyciel pracuje nad rozwojem oferty produktowej. – Już wkrótce zaoferujemy naszym klientom nowy program „Mój Kardiolog”. Będziemy także wzbogacać naszą ofertę o badania profilaktyczne dla pracowników w miejscu pracy, a działania te będą realizowane przy współpracy z Grupą Neuca – tłumaczy Aleksander Roda.

Współpraca z brokerami i multiagentami

Prezes zaznaczył też, że dobre wyniki sprzedażowe są między innymi zasługą coraz lepszej współpracy z pośrednikami. Udział sprzedaży pośredniej TU Zdrowie stanowi ok. 70% całego portfela, natomiast nowa sprzedaż w kanale pośrednim w 2022 roku był prawie dwukrotnie wyższa niż w roku poprzednim.

– Do współpracy z brokerami i multiagentami podchodzimy bardzo indywidualnie i aktywnie. – mówi Bernard Kucharski, dyrektor sprzedaży TU Zdrowie odpowiedzialny za współpracę z pośrednikami. – Wsłuchujemy się w głos pośredników, ich pytania i wątpliwości, a także ich doświadczenia ze spotkań i rozmów z klientami. Otrzymane od nich informacje zwrotne pomagają doskonalić nasze produkty i rozwiązania – dodaje.

Rozwój narzędzi IT

W poprzednich latach TU Zdrowie znacząco zmodyfikowało Panel Ubezpieczającego. Został on wzbogacony o szereg nowych funkcjonalności dających działom personalnym pełną kontrolę nad polisą zdrowotną dla pracowników. W kwietniu tego roku w Panelu pojawiała się również możliwość multilogowania się. Dotyczy to sytuacji, kiedy firma ma kilka spółek powiązanych ze sobą w ramach jednej grupy kapitałowej (wówczas administrator otrzymuje jeden login i hasło, a po zalogowaniu się wybiera spółkę, na której chce pracować). Na koniec 2022 r. liczba kont na Panelu Ubezpieczonego wyniosła 90,8 tys.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl