Turcja: Ubezpieczyciele w kraju wysokiej inflacji

0
210

Tureccy ubezpieczyciele znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji operacyjnej dekady. W latach 2022–2023 zarobki i adekwatność kapitałowa będą najprawdopodobniej mocno obciążone.

Według analityków Fitch efekty pogorszenia warunków makroekonomicznych, rosnąca inflacja i ograniczenia cenowe w komunikacyjnych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej mogą zepchnąć niektórych ubezpieczycieli poniżej wymaganego poziomu wypłacalności, zmuszając ich do podniesienia kapitału albo sprzedaży udziałów silniejszym konkurentom. Turecki wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI – wskaźnik inflacji) wzrósł w maju 2022 r. do ponad 70% i Fitch przewiduje, że pozostanie bardzo wysoki (60% na koniec 2022 r. i 55% na koniec 2023 r.).

Utrzymywanie się inflacji na tak wysokim poziomie będzie miało istotne negatywne konsekwencje dla ubezpieczycieli, windując koszty likwidacji szkód i potencjalnie prowadząc do wyczerpania się rezerw na produkty długoterminowe. Uszczupli również przychód rozporządzalny konsumentów, osłabiając ich zdolność do zakupu ubezpieczeń.

Fitch ostrzega, że ubezpieczyciele nie będą w stanie podnieść cen na tyle, żeby pokryć rosnące koszty likwidacji szkód, są bowiem ograniczeni konkurencją i w przypadku OC komunikacyjnego regulacjami cenowymi. OC komunikacyjne jest największą linią sektora non-life pod względem składki przypisanej netto. W ostatnich latach to ta linia ciągnęła wynik finansowy działalności ubezpieczeniowej sektora. Odgórne ograniczenia cenowe odbierają ubezpieczycielom możliwość wyceny odpowiednio do ryzyka, jakie przyjmują, zmuszając ich do zawierania polis OC komunikacyjnego ze stratą. Wysoka inflacja zaogni jeszcze bardziej ten problem.

(AC, źródło: Fitch Ratings)