PBUK: Nowy skład Rady Biura

0
335

27 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Podczas obrad WZ podjęło m.in. decyzję o wyborze nowego składu Rady PBUK.

Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności PBUK w 2021 roku. Jednogłośnie podjęło też uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi oraz Radzie Biura.

W związku z upływem kadencji tej ostatniej WZ dokonało wyboru nowego składu Rady. Decyzją Zgromadzenia jej członkami w nowej kadencji zostali: Ireneusz Arczewski, wiceprezes zarządu Compensy, Ernest Bejda, członek zarządu PZU SA, Jerzy Lenard, wiceprezes zarządu TUW „TUW”, oraz Jarosław Niemirowski, wiceprezes zarządu TUiR Warta.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl