Turk Eximbank i Haitong Bank Oddział w Polsce nowymi partnerami KUKE

0
506

Turecki Eximbank jest siódmą instytucją spoza Unii Europejskiej, z którą Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych zawarła umowę o wzajemnej reasekuracji. Uroczystość odbyła się w Stambule, a dokumenty podpisali Janusz Władyczak, prezes, i Katarzyna Kowalska, wiceprezeska KUKE, a ze strony Turk Eximbank prezes Ali Güney oraz wiceprezes Hakan Uzun. Korporacja zawarła też umowę z Haitong Bank Oddział w Polsce, dzięki której ten ostatni może już korzystać z instrumentów zabezpieczających oferowanych przez ubezpieczyciela przy udzielaniu kredytów polskim eksporterom na inwestycje w rozwój krajowego potencjału produkcyjnego.

Dzięki porozumieniu z Turk Eximbank KUKE będzie mogła np. ubezpieczać finansowanie projektów w krajach trzecich z udziałem partnera z Turcji, do których zaangażowane zostaną podmioty z Polski. W niektórych przypadkach możliwe będzie też dołączenie partnera do projektów prowadzonych w Polsce bądź w Turcji.

– W KUKE dostrzegamy i cenimy aktywność tureckich firm, które prowadzą liczne projekty, m.in. związane z rozbudową infrastruktury w krajach rozwijających się. Często potrzebują one jednak wiarygodnych dostawców bądź podwykonawców zapewniających wysoką jakość. Stąd nasza inicjatywa zawarcia umowy o reasekuracji z Turk Eximbankiem. Dzięki tej współpracy polskim firmom będzie łatwiej przystępować do projektów prowadzonych przez wykonawców z Turcji, ponieważ przyniosą one ze sobą gwarancje finansowe ze strony KUKE. Integrujemy zatem dwa obszary, informując o dostępnych kontraktach z tureckimi partnerami w ramach naszego rozwiązania Shop in Poland oraz dostarczając instrumenty zabezpieczające udział polskich przedsiębiorców w realizowanych projektach – powiedział Janusz Władyczak.

– Turk Eximbank jest jedyną oficjalną agencją kredytów eksportowych w Turcji, wspierającą transakcje na rynkach zagranicznych poprzez bezpośrednie mechanizmy kredytowe, gwarancyjne i ubezpieczeniowe. Aktywnie finansujemy turecki eksport na całym świecie i chętnie będziemy wspólnie wspierać współpracę naszych eksporterów z polskimi firmami w krajach trzecich, w takich regionach jak Afryka, Azja Środkowa i Europa Wschodnia – dodał Ali Güney.

KUKE jest ósmą agencją kredytów eksportowych, z którą turecki bank zawarł umowę o reasekuracji – wcześniej takie porozumienia podpisał m.in. z partnerami z USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Danii.

Haitong Bank cieszy się na partnerstwo

Umowę z KUKE zawarł też Haitong Bank Oddział w Polsce. Dzięki niej ubezpieczyciel gwarantuje spłatę do 80% wartości kredytu inwestycyjnego udzielonego przez bank klientom prowadzącym lub planującym działalność eksportową.

Janusz Władyczak ocenia, że dzięki współpracy z Haitong Bankiem większa liczba przedsiębiorców zapozna się z rozwiązaniami KUKE zwiększającymi bezpieczeństwo eksportu i zagranicznych inwestycji, w szczególności poza Europą.

– Razem zachęcamy polski biznes do większej obecności na rynkach międzynarodowych, mobilizując go jednocześnie do inwestowania także w kraju. W jednym i drugim przypadku istotną rolę odgrywa kwestia finansowania. Wspólnie możemy udostępniać środki na korzystnych warunkach, które uzupełniamy instrumentami ubezpieczeniowymi i gwarancyjnymi – powiedział Janusz Władyczak.

Ryszard Hermanowski, dyrektor zarządzający Haitong Banku, podkreślił, że większość klientów banku to firmy nastawione na rozwój inwestycji na rynkach zagranicznych. Zaznaczył, że „wspólnie z KUKE bank będzie mógł zaoferować im atrakcyjne rozwiązania finansowe wspierające plany inwestycyjne i rozwój firmy”. Warszawski oddział Haitong Banku „chętnie wspiera polskich eksporterów, a teraz będzie mógł to robić na jeszcze większą skalę”.

(AM, źródło: KUKE)