Jarosław Mastalerz na czele PZU Życie

0
3387

Karuzela kadrowa dotarła do drugiej spółki ubezpieczeniowej Grupy PZU – PZU Życie. Najpierw wymieniono radę nadzorczą, a ta z kolei powołała nowy zarząd. Jego prezesem został Jarosław Mastalerz. Nominacja oczekuje jeszcze na zatwierdzenie ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

17 kwietnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU Życie odwołało z RN spółki Beatę Kozłowską-Chyłę, Martę Bekus-Majewską, Piotra Głoda, Kamila Kowaleczkę, Tomasza Nowackiego, Joannę Szandorowską i Marcina Szubę. Jednocześnie powołało w ich miejsce Marię Szczęsną, Macieja Wejmana, Marcina Wojewódkę oraz Krzysztofa Wygodę. Dwa dni później RN odwołała z dniem 21 kwietnia ze składu zarządu PZU Życie: Aleksandrę Agatowską, prezeskę spółki, oraz członków zarządu: Andrzeja Jaworskiego, Bartłomieja Litwińczuka, Dorotę Macieję, Sylwię Matusiak i Dominika Witka. Jednocześnie powołała na ich miejsce: od dnia 22 kwietnia 2024 r. Jarosława Mastalerza, powierzając mu funkcję prezesa zarządu pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, oraz Iwonę Wróbel, powierzając jej funkcję członkini zarządu. Od 6 maja dołączą do nich dwaj inni członkowie zarządu: Sławomir Bilik i Paweł Bajda. Z poprzedniego składu zarządu pozostali we władzach spółki dwaj jego członkowie: Tomasz Kulik i Maciej Rapkiewicz.

Biogramy członków zarządu

Jarosław Mastalerz to doświadczony menedżer od ponad 25 lat piastujący kluczowe stanowiska w zarządach największych międzynarodowych instytucji finansowych w Polsce, zarówno na rynku ubezpieczeniowym, jak i bankowym. Był w tym czasie odpowiedzialny za szereg funkcji biznesowych w obszarach finansów, operacji, strategii, marketingu oraz IT i technologii. Na rynku ubezpieczeniowym pełnił m.in. funkcje dyrektora finansowego i członka zarządu Zurich Polska (1998–2003), następnie związany był z Grupą Generali w Polsce (2003–2006), gdzie w randze członka zarządu pełnił również funkcję dyrektora finansowego. W 2007 r. był twórcą i prezesem BRE Ubezpieczenia. Następnie przez 10 lat związał się z grupą mBanku, gdzie jako wiceprezes odpowiadał m.in. za bankowość detaliczną w Polsce, Czechach i Słowacji, a następie także za obszary operacji i IT oraz nadzorował piony technologii, bezpieczeństwa i nieruchomości. Przez ostatnie 7 lat związany z rynkiem venture capital, gdzie jako partner zarządzający nadzorował działalność funduszu Corporate VC mAccelerator.

Iwona Wróbel jest menedżerką z ponad 25-letnim doświadczeniem w firmach z sektora ubezpieczeń, bankowości i rozliczeń.  Budowała i wdrażała strategie biznesowe w spółkach Skarbu Państwa i sektorze prywatnym. Specjalizuje się w budowaniu i wdrażaniu strategii w obszarze sprzedaży i zarządzania liniami biznesowymi.

Do Grupy PZU dołączyła w 2023 r. w roli dyrektorki projektu strategicznego. Wcześniej była m.in. dyrektorką strategii i rozwoju sieci własnej Aviva (2019–2022), dyrektorką strategii rozwoju sprzedaży (2016–2019), dyrektorką zarządzającą pionem klienta detalicznego i pionem usług finansowych w Poczcie Polskiej (2013–2016), dyrektorką zarządzającą i dyrektorką departamentu w Banku Pocztowym (2009–2013), kierowniczką sprzedaży w Prumerica i dyrektorką Oddziału w Banku Śląskim.

Sławomir Bilik rozpoczął karierę zawodową w 1992 r. w AGF Ubezpieczenia, gdzie pełnił m.in. funkcję szefa sprzedaży. Następnie, w latach 1994–1995, związany był z TUIR Warta. Od roku 1996 przez ponad dekadę pełnił funkcję prezesa zarządu AXA Assistance Polska oraz dyrektora oddziału firmy Avanssur w Polsce, działającej pod marką handlową AXA Direct. Poznał specyfikę modelu bancassurance w Cali Europe, pełniąc tam funkcję dyrektora oddziału w Polsce i doradcy zarządu Lukas Banku (obecnie Credit Agricole). Ponadto zarządzał porównywarką ubezpieczeniową Punkta oraz pełnił stanowiska m.in. członka zarządu Noble Funds TFI i prezesa zarządu EVO Dom Maklerski.

Paweł Wajda jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego. Wykonuje zawód adwokata. Koncentruje się na zagadnieniach regulacyjnych, prawie bankowym, prawie ubezpieczeniowym, prawie rynków kapitałowych, prawie administracyjnym, postępowaniach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi. Prowadził obsługę prawną dużych przedsiębiorstw w zakresie tzw. zagadnień regulacyjnych, zagadnień compliance, a także w zakresie reprezentowania instytucji finansowych w postępowaniach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi. Jest rekomendowany w rankingach Chambers Global, Chambers Europe, Legal500 w następujących kategoriach: Banking & Finance (Insurance).


Skład rady nadzorczej PZU Życie od 17 kwietnia: Maciej Wejman – wiceprzewodniczący (członek od 17 kwietnia, wiceprzewodniczący od 19 kwietnia), Teresa Bieńkowska, Maria Szczęsna, Krzysztof Wygoda i Marcin Wojewódka – członkowie..

Zarząd PZU Życie od 6 maja: Jarosław Mastalerz – p.o. prezesa zarządu, Sławomir Bilik, Tomasz Kulik, Maciej Rapkiewicz, Paweł Wajda, Iwona Wróbel – członkowie zarządu.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl