TUW PZUW: Rekomendacje dla placówek medycznych dotyczące koronawirusa

0
504

Rada Naukowa TUW PZUW opublikowała rekomendacje postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-cov-2 dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.

Wytyczne zostały zredagowane przez doktora Pawła Grzesiowskiego na podstawie konsultacji z przedstawicielami 30 szpitali oraz 5 stowarzyszeń aktywnych w dziedzinie kontroli zakażeń szpitalnych w Polsce, w tym Polskim Towarzystwem Zakażeń Szpitalnych, Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa, Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Epidemiologicznych, Towarzystwem Mikrobiologii Klinicznej i Małopolskim Stowarzyszeniem Komitetów i Zespołów Kontroli Zakażeń.

W rekomendacjach przedstawiono historię rozwoju koronawirusów, charakterystykę wirusa SARS-CoV-2, postępowanie przy podejrzeniu koronawirusa, szczegółowe zasady postępowania w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpital zakaźny, aspekty organizacyjne, definicje przypadków zakażenia COVID-19 według WHO/ECDC i GIS (kryteria kliniczne i laboratoryjne) oraz postępowanie po zgłoszeniu pacjenta do wyznaczonego punktu w izbie przyjęć /SOR.

Rada Naukowa TUW PZUW jest organem doradczym i konsultacyjnym, działa w obszarze medycznym, opracowuje standardy, wytyczne, w zakresie minimalizacji ryzyka medycznego, wspiera i popularyzuje ideę wzajemności w ubezpieczeniach.

Członkami Rady są wybitni specjaliści medyczni oraz specjaliści z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi. Radzie przewodniczy Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś.

(AM, źródło: TUW PZUW)