TUW „TUW” nawiązał współpracę z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą

0
152

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” podpisało z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą umowę o utworzeniu Związku Wzajemności Członkowskiej „Pomorze Zachodnie”.

Celem zawartego porozumienia jest dbanie o wzajemne interesy ubezpieczeniowe, rozwijanie świadomości ubezpieczeniowej oraz upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach wzajemnych wśród rolników z terenu Pomorza Zachodniego. Istotnym elementem podpisanej umowy jest także promowanie prewencji ubezpieczeniowej.

W TUW „TUW” funkcjonują związki wzajemności członkowskiej utworzone przez środowiska rolnicze, samorządowe i kościelne. Zgodnie ze statutem towarzystwa tworzą one na Walnym Zgromadzeniu kurię związkową, a ich ubezpieczeni członkowie posiadają prawo głosu, a tym samym prawo do współdecydowania o działalności i rozwoju towarzystwa.

Największe związki wzajemności członkowskiej desygnują swoich przedstawicieli do rady nadzorczej TUW „TUW”.

(AM, źródło: TUW „TUW”)