TUW „TUW”: Nowa oferta ubezpieczeń szkolnych

0
521

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” przygotowało w ramach polisy Bezpieczna Szkoła nową ofertę dobrowolnego ubezpieczenia. Celem produktu jest zabezpieczenie przed finansowymi skutkami nieszczęśliwego wypadku, jaki może się zdarzyć na terenie placówki oświatowej czy w życiu prywatnym.

Polisa skierowana jest do dzieci, uczniów, studentów, słuchaczy oraz personelu placówek oświatowych. Zakres ubezpieczenia obejmuje cały świat i uwzględnia wyczynowe uprawienie sportów. Poza podstawowymi świadczeniami z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu i śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku ochrona może obejmować 22 dodatkowe świadczenia, m.in. z tytułu zachorowania na COVID-19 dla osób do 18. roku życia, pobytu w szpitalu wskutek choroby od pierwszego dnia, pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady, węże czy żmije, zachorowania na nowotwór złośliwy. Umowy dodatkowe mogą zapewnić też zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji, odbudowy stomatologicznej zębów stałych, zakupu lub naprawy uszkodzonych okularów korekcyjnych albo aparatu słuchowego.

(AM, źródło: TUW „TUW”)