TUW „TUW” ubezpieczy firmę od skutków nieodpowiedniej temperatury

0
267

W ofercie TUW „TUW” pojawił się nowy pakiet: „Bezpieczny Biznes w TUW-ie”. Jest on skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, produkcyjną lub usługową oraz osób fizycznych posiadających budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Ubezpieczenie zapewnia rekompensatę strat poniesionych na skutek różnych zdarzeń losowych i działań osób trzecich, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności gospodarczej.

Pakiet oferuje szeroki zakres ochrony budynków, lokali, budowli i mienia ruchomego od pożaru i innych zdarzeń losowych, które można uzupełnić o ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, mienia w transporcie (cargo), sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz OC, ochrony prawnej i NNW.

Ponadto ochronę można rozszerzyć o wybrane klauzule dodatkowe, dopasowując zakres ubezpieczenia do indywidualnych oczekiwań przedsiębiorcy i specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. Każde ubezpieczenie „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” oferuje rozszerzenie ochrony o klauzulę automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia. Na jej podstawie TUW „TUW” obejmuje ochroną mienie ubezpieczone od pożaru i innych zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem oraz sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk, w którego posiadanie ubezpieczony wejdzie w trakcie trwania umowy. Wachlarz pozostałych klauzul dodatkowych obejmuje m.in. możliwość ubezpieczenia mienia od szkód powstałych na skutek zepsucia w efekcie nieodpowiedniej temperatury, strajków, rozruchów i zamieszek społecznych, kosztów odtworzenia dokumentacji czy kosztów rzeczoznawców. TUW „TUW” oferuje także klauzulę zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia, mienia od kradzieży zwykłej, zewnętrznych elementów budynków i budowli od kradzieży zwykłej oraz klauzulę zniesienia franszyz.

(AM, źródło: TUW „TUW”)