TUW „TUW” uczciło jubileusz wraz ze swoimi członkami

0
163

23 maja w Warszawie odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 30-lecia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, w której uczestniczyli przedstawiciele Związków Wzajemności Członkowskiej reprezentujący środowiska rolnicze i samorządowe.

Spotkanie było okazją do przypomnienia historii zakładu, a tym samym historii odrodzenia się wzajemności ubezpieczeniowej w Polsce. Podczas konferencji zostały także przedstawione informacje dotyczące bieżącej działalności i wyników TUW „TUW”, jak również oferty ubezpieczeń oraz procesu likwidacji szkód. Ponadto podsumowano współpracę w zakresie promocji, szkoleń oraz działań prewencyjnych.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że współpraca z TUW „TUW” realizowana w ramach ZWC niezależnie od udzielanej ochrony ubezpieczeniowej przynosi wymierne korzyści jego członkom.

Prezes zarządu TUW „TUW” Ewa Stachura-Kruszewska, dziękując za  wyrazy uznania i deklaracje dalszej współpracy podkreślała, że TUW „TUW” od początku swojej działalności „funkcjonuje w interesie swoich członków, którzy wpłacając składki ubezpieczeniowe i składki członkowskie budują jego kapitał, a poprzez swój udział we władzach współdecydują o jego działalności”.

(AM, źródło: TUW „TUW”)