TUW „TUW”: Walne Zgromadzenie z udziałem ministra rolnictwa

0
580

14 listopada w Warsaw Hotel Plaza w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (NWZC) Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

W Zgromadzeniu uczestniczyli przedstawiciele Kurii Udziałowej i Kurii Związkowej oraz członkowie towarzystwa, w tym osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się do jego powstania: Henryk Wujec, Andrzej Bratkowski i Mirosław Odorowski. W NWZC wzięli też udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który jest wieloletnim członkiem TUW „TUW” i współtwórcą – jako prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – jednego z pierwszych Związków Wzajemności Członkowskiej „Partner”, prezes zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników Aleksandra Hadzik oraz przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego.

– Ta instytucja odgrywa bardzo ważną rolę w systemie ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczeń rolnych. Jest instytucją opartą o zasadę wzajemności ubezpieczeniowej, najlepiej sprawdzająca się od wielu, wielu lat w ubezpieczeniach rolnych – powiedział minister.

Podczas swojego wystąpienia podkreślił nie tylko związek z TUW-em, ale również potrzebę wzmocnienia wszystkich instytucji działających w oparciu o wzajemność ubezpieczeniową.

– Przed polskim rolnictwem stoi bardzo trudne wyzwanie zbudowania sprawnego systemu ubezpieczeniowego, zarówno ubezpieczeń majątkowych rolniczych, jak i nowatorskiego systemu ubezpieczeń dochodu rolniczego – stwierdził szef resortu rolnictwa i zaprosił towarzystwo do współpracy w budowaniu nowoczesnych, odpowiadających również możliwościom ekonomicznym polskich rolników, systemów ubezpieczenia.

Z kolei umocowani współwłaściciele TUW „TUW”: InterRisk, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Związki Wzajemności Członkowskiej podjęły decyzję w sprawie zmiany statutu, która ma wpłynąć na dalszy, szybki rozwój TUW „TUW” w formule wzajemnościowej.

(AM, źródło: TUW „TUW”, MRiRW)