UFG: Powstanie nowy system przekazywania akt szkodowych

0
597

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) rozpoczyna budowę systemu ułatwiającego ubezpieczycielom przekazywanie akt szkodowych. Pierwszym etapem tego procesu było spotkanie konsultacyjne z ubezpieczycielami obsługującymi ponad 90% szkód Funduszu. Z systemu skorzystają poszkodowani, ale pozwoli on również ograniczyć dotychczasowe koszty zakładów i UFG.

Fundusz przypomina, że corocznie trafia do niego około sześciu tysięcy szkód zgłaszanych przez ponad siedem tysięcy poszkodowanych w wypadkach spowodowanych przez nieubezpieczonych i nieznanych sprawców. Osoby te występują do UFG za pośrednictwem wybranych przez siebie zakładów. Zgodnie z przepisami ubezpieczyciele kompletują dokumentację niezbędną do likwidacji szkody, a następnie przekazują ją do Funduszu, który po przeprowadzeniu weryfikacji wypłaca świadczenia należne poszkodowanym. W efekcie co roku do UFG trafiają setki tysięcy stron dokumentów i zdjęć od zakładów, które spośród różnych kanałów transferu dokumentacji najczęściej wykorzystują tradycyjną pocztę. Nie ma możliwości przekazywania akt szkodowych bezpośrednio z systemów informatycznych zakładów ubezpieczeń przez usługi webserwisowe. Jest to uciążliwe zwłaszcza dla dużych ubezpieczycieli, najczęściej komunikujących się z Funduszem.

– Wspólnie z zakładami ubezpieczeń uznaliśmy, że obecny system przekazywania akt szkodowych jest dla wszystkich bardzo kosztowny i pracochłonny – mówi Agnieszka Świetlikowska, wicedyrektor Biura Likwidacji Szkód UFG. – Dlatego zaproponowaliśmy by wspólnie stworzyć zautomatyzowane rozwiązanie informatyczne umożliwiające bezpieczne przesyłanie plików z dokumentacją szkodową, w takiej postaci, w jakiej jest ona gromadzona  w systemach informatycznych ubezpieczycieli  – wyjaśnia.

– Pozwoli to skrócić do minimum czas przekazywania sprawy do UFG – z korzyścią przede wszystkim dla poszkodowanych – a także znacznie ograniczyć dotychczasowe koszty ubezpieczycieli i Funduszu związane z obsługą tradycyjnych i e-mailowych form przesyłki dokumentów – zaznacza Sława Cwalińska Weychert, wiceprezes Funduszu. – Proponowane rozwiązanie daje możliwość stworzenia jednolitego dla całego rynku kanału transferu akt szkodowych do UFG – zaznacza.

Podczas spotkania, które odbyło się 13 listopada, ubezpieczyciele zgłaszali różne uwagi i pomysły. Jednym z nich było rozszerzenie projektu o możliwość nie tylko zgłoszenia szkody wraz z kompletem akt, ale również przekazywanie nowym kanałem kolejnych dokumentów, aktualizujących już istniejące szkody.

Zaproponowany harmonogram przewiduje zbudowanie systemu do końca lutego 2020 r. i możliwość przeprowadzenie pilotażu z zainteresowanymi firmami w kolejnych dwóch miesiącach. Pomyślny przebieg i zakończenie testów oznaczałby, że od maja 2020 r. system będzie dostępny do wdrożenia przez ubezpieczycieli. Przy czym UFG przewidziało możliwość sekwencyjnego dołączania kolejnych zakładów do nowej formy dostarczania akt szkodowych, zachowując równocześnie w okresie przejściowym wszystkie dotychczas funkcjonujące kanały przesyłu dokumentacji szkodowej.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: UFG)