TUW „TUW”: Współpraca z Polską Federacją Ziemniaka

0
405

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” podpisało porozumienie z Polską Federacją Ziemniaka w sprawie utworzenia związku wzajemności członkowskiej.

Obaj partnerzy zobowiązali się do współdziałania w zakresie propagowania idei ubezpieczeń wzajemnych. Ponadto ustalone zostały zasady wspólnego działania w celu umożliwienia członkom Polskiej Federacji Ziemniaka korzystanie z wzajemnej ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez TUW „TUW”.

(AM, źródło: TUW „TUW”)