TUW „TUW” zwieńczyło obchody jubileuszu 30-lecia konferencją naukową

0
547

TUW „TUW” oraz Katedra Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zorganizowały 9 marca konferencję naukową „Aspekty prawne działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych”. Wydarzenie było zwieńczeniem obchodów jubileuszu 30-lecia towarzystwa, a tym samym odrodzenia wzajemności ubezpieczeniowej w Polsce.

Prezes zarządu TUW „TUW” Ewa Stachura-Kruszewska, otwierając konferencję, nawiązała do historii towarzystwa, wspominając przy tym, że inicjatorami odrodzenia ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, a tym samym powołania zakładu byli m.in. Jacek Kuroń i Henryk Wujec.

Wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń Andrzej Maciążek w swoim wystąpieniu przedstawił historię ubezpieczeń w Polsce i statystyki rozwoju TUW-ów oraz wskazał na ich znaczenie dla rynku ubezpieczeniowego.

Henryk Dankowiakowski, przewodniczący rady nadzorczej TUW „TUW”, przedstawił TUW jako alternatywę dla ubezpieczenia komercyjnego i omówił rolę związków wzajemności członkowskiej. Podkreślił także, że odrodzenie ubezpieczeń wzajemnych w Polsce przypadło na okres, w którym budowano demokrację, szukając różnych mechanizmów ekonomii społecznej, które upodmiotowiłyby obywateli.

W kolejnym wystąpieniu prof. Monika Wałachowska i dr Michał Ziemiak z UMK przestawili TUW-y z perspektywy polskiej i zagranicznej. Zaprezentowali m.in. dane, które wskazują na wzrost udziału ubezpieczeń wzajemnych w światowym i europejskim rynku, oraz omówili rozwiązania prawne stosowane w obszarze ubezpieczeń wzajemnych w różnych krajach.

W tematykę zrównoważonego rozwoju wprowadzili uczestników prof. Damian Walczak i dr Michał Marszelewski (UMK), którzy wskazali, że w przypadku TUW-ów pierwotna idea ubezpieczeń jest szczególnie widoczna i sprowadza się do „prostego i czystego ujęcia humanitarnej ochrony” przed zagrożeniami dla życia czy działalności gospodarczej.

Prof. Marcin Orlicki (UAM) omawiając zagadnienia związane z Analizą Potrzeb Klienta, a także odnosząc się do hasła TUW „TUW” „Ubezpieczajmy się u siebie”,  wskazał, że APK w TUW-ach ma swoje cechy charakterystyczne, a z racji tego, że w inny sposób pozyskuje się informacje od członków, analiza może być pełniejsza i prowadzić do bardziej użytecznych wyników.

Zagadnienia związane z rolą brokera ubezpieczeniowego przy zawieraniu umowy ubezpieczenia z TUW zostały przedstawione przez prof. Jakuba Pokrzywniaka (UAM), który przypomniał, że zgodnie z ustawą „do umów ubezpieczenia zawieranych z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez podmioty będące członkami tego towarzystwa nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych”.

Prof. Marietta Janowicz-Lomott (SGH) przedstawiła uczestnikom zagadnienie „Ubezpieczenia rolne w kontekście ubezpieczeniowej zasady wzajemności, czyli TUW jako naturalny partner rolnika”. W swoim wystąpieniu wskazała, że branża rolnicza jest szczególnie narażona na ryzyko pogodowe, a tradycyjne rozwiązania ubezpieczeniowe, przy znacznych wahaniach szkodowości, mogą okazywać się niewystarczająco efektywne i skuteczne, dlatego wzajemność ubezpieczeniowa powinna stać się jego niezbędnym elementem.

Były dyrektor generalny EURESA, a obecnie honorowy przewodniczący Międzynarodowego Forum ESS, a także członek honorowy TUW „TUW”  Thierry Jeantet w zaprezentowanym nagraniu podzielił się z uczestnikami swoimi przemyśleniami dotyczącymi przyszłości i możliwości rozwoju TUW-ów  w Polsce i na świecie.

W panelu dyskusyjnym, który był ostatnim punktem programu konferencji, zwrócono uwagę na finansowy aspekt funkcjonowania TUW-ów. Podkreślano, że odpowiednie kapitały wzmacniają ich wiarygodność, umożliwiają rozwój tak, aby oferta towarzystw była jak najlepiej dostosowana do potrzeb i oczekiwań jego członków, a działalność sprostała wymogom konkurencyjnego rynku ubezpieczeniowego.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji finansowych, doktryny, nauki, mediów, społeczności tuwowskiej, w tym związków wzajemności członkowskiej, a także pracownicy współpracownicy i przyjaciele towarzystwa.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Polska Izba Ubezpieczeń, a patronat medialny „Prawo Asekuracyjne” i „Wiadomości Ubezpieczeniowe”.

(AM, źródło: TUW „TUW”)