Ubezpieczenia grupowe – co nas łączy?

0
373

U podstaw ubezpieczeń grupowych stoi zapewnienie poczucia bezpieczeństwa finansowego i spokoju ducha pracownikom, a także wsparcie pracodawców w trosce o te wartości w swoim przedsiębiorstwie. Taka misja dotyka bardzo osobistej sfery człowieka i wkracza na poziom relacji, które bez wzajemnego zaufania i szacunku nie miałyby miejsca.

Niezwykle ważnym elementem na drodze do realizacji tej misji są również pośrednicy ubezpieczeniowi, którzy – jak wiadomo – stanowią most łączący pracodawców z towarzystwami ubezpieczeniowymi. To połączenie, a także osobiste wartości, jakich dotykamy w naszej współpracy, powodują, że nie sposób o ubezpieczeniach grupowych mówić inaczej jak właśnie o budowaniu relacji. Jakość tych relacji i wartości, na jakich są one oparte, stanowią o przewagach danej firmy ubezpieczeniowej.

Towarzystwo ubezpieczeniowe – multiagent

W relacji firmy ubezpieczeniowej i pośrednika ubezpieczeniowego kluczowe jest wzajemne zaufanie, a także wsparcie w wyzwaniach rynkowych. Olbrzymią rolę odgrywa tu umiejętność słuchania i polegania na partnerze, jeśli chodzi o znajomość lokalnych potrzeb, oczekiwań pracodawców i standardów współpracy.

W tej relacji rolą towarzystwa ubezpieczeniowego jest zapewnienie multiagencji takiej oferty, takiego produktu, który będzie doskonale dostosowany do lokalnych wymagań. Do tego kluczowa jest uważność i elastyczność.

W Unum w pełni polegamy na multiagentach i to oni wyznaczają kierunek naszych udoskonaleń i zmian ofertowych. Doceniając ich doświadczenie i wiedzę, czerpiemy ogrom inspiracji do rozwoju oferty, jak najbardziej korzystnej dla pracodawców.

Multiagent – pracodawca

To obszar, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe prezentowane jest przez pryzmat jego oferty, marki, wcześniejszych doświadczeń. Dobre firmy ubezpieczeniowe, choć występują w tej relacji za kulisami, wspierają multiagencje doskonale uszytym na miarę potrzeb produktem, technologią, możliwościami prezentacyjnymi i obietnicą, jaką agent w imieniu towarzystwa składa pracodawcom.

W Unum każdy agent może liczyć na wsparcie przypisanego mu opiekuna, który opracowuje ofertę pod kątem wskazanych oczekiwań i towarzyszy agentowi przez cały proces przetargowy, wspierając w relacjach z pracodawcą.

Natomiast oferta ubezpieczeń wyróżnia się na rynku szerokim zakresem ochrony, możliwością indywidualizacji zakresu ochrony do indywidualnych sytuacji pracowników, a także niezwykle przyjaznym i dostosowanym do specyfiki przedsiębiorstwa procesem wdrożenia.

Pracodawca – pracownik

Niezwykle istotne jest to, że w przypadku polis na życie sprzedaż nie kończy, ale zaczyna relację sprzedawcy z klientem. Ubezpieczenia grupowe to najbardziej oczekiwany benefit od pracodawcy, szczególnie teraz, gdy na znaczeniu zyskały ochrona zdrowia i poczucie bezpieczeństwa. Jednak przy mnogości zadań wdrożenie ubezpieczenia grupowego kojarzy się wielu firmom ze żmudnym i pracochłonnym procesem.

Dlatego w Unum ten obszar wzięliśmy mocno na warsztat. Wspieramy pracodawców w tym procesie, przygotowując dla nich kampanie wdrożeniowe, minimalizując formalności dotyczące przystąpienia do ochrony, a także zapewniając pozytywne doświadczenia pracownikom w związku z realizacją złożonych w polisie obietnic.

Pracownik – towarzystwo ubezpieczeniowe

Grupowa ochrona równa dla wszystkich to termin, który dziś przechodzi do lamusa. Każdy z nas jest inny, ma inną historię i inne potrzeby. Dziś ubezpieczenia grupowe pozwalają na samodzielne dostosowanie zakresu ochrony, wybór pakietów dodatkowych, bezpośredni kontakt z odpowiednim opiekunem polisy po stronie ubezpieczyciela i jego wiedzą, a także korzystanie z nowoczesnych narzędzi: portalu online i aplikacji.

To ogranicza zaangażowanie zasobów po stronie pracodawcy i jednocześnie daje pracownikom poczucie zadbania o jego osobiste troski. Szybki (czasem w kilka godzin) czas wypłaty świadczenia to wyraz szacunku i zrozumienia dla ubezpieczonych.

W tej relacji, pozornie bez udziału multiagencji, towarzystwo ubezpieczeniowe potwierdza jednak obietnice złożone za pośrednictwem agenta. To moment „sprawdzam”, od którego zależy reputacja obu partnerów, a przede wszystkim osobiste poczucie bezpieczeństwa ubezpieczonych.

O jakości oferty ubezpieczenia grupowego nie stanowi jedynie produkt, ale spójne zadbanie o każdą z tych relacji. To wymaga uważności na potrzeby i wyzwania rynkowe partnerów oraz klientów, elastyczności w działaniu, odwagi do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań i nieustannej dbałości o jakość oraz dobre doświadczenia z każdym graczem. Bo tylko współgranie tych relacji zapewnia spokój i bezpieczeństwo ubezpieczonych. A właśnie o to w ubezpieczeniach grupowych nam chodzi.

Joanna Grudnik
dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Grupowych Unum Życie TUiR SA