Ubezpieczenia grupowe mają swoje miejsce w strategii HR

0
1466

W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, gdzie przedsiębiorstwa borykają się z wyzwaniami związanymi z przyciąganiem i zatrzymaniem talentów, ubezpieczenia grupowe wyłaniają się jako jeden z elementów strategii HR, oferując nie tylko ochronę, ale i wartość dodaną dla pracowników. Szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią trzon gospodarki i poszukają narzędzi pomagających w budowaniu lojalności i zadowolenia zespołu, wzmacniając ich konkurencyjność na rynku pracy.

Rynek ubezpieczeń grupowych w Polsce, funkcjonujący od lat 50. XX w., przechodzi transformację, kierując swoje kroki w stronę innowacji i dostosowywania ofert do zmieniających się potrzeb klientów. Choć rynek rośnie nominalnie, to realnie możemy mówić o stagnacji lub nawet spadku, głównie z powodu wysokiej inflacji. To stawia przed branżą wyzwania, ale i otwiera nowe możliwości dla tych, którzy są gotowi na wprowadzanie zmian i dostosowywanie ofert.

Nasza gospodarka opiera się na fundamencie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które stanowią zdecydowaną większość wszystkich firm w Polsce. To właśnie te przedsiębiorstwa najbardziej odczuwają potrzebę adaptacji do szybko zmieniających się warunków rynkowych oraz wyzwań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

W odpowiedzi na te potrzeby w Nationale-Nederlanden kładziemy szczególny nacisk na dostosowanie naszej oferty ubezpieczeń grupowych tak, aby odpowiadała na specyficzne wymagania i oczekiwania zarówno pracodawców, jak i pracowników nie tylko największych korporacji, ale i mniejszych firm. Nowoczesne miejsce pracy to nie tylko przestrzeń do wykonywania zadań zawodowych, ale przede wszystkim środowisko, które wspiera rozwój, dobrostan i zadowolenie pracowników. Dostosowując ofertę ubezpieczeń grupowych, możemy wspierać te przedsiębiorstwa w budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy, który dba o swoich pracowników w kompleksowy sposób – od ochrony zdrowia aż po pomoc w trudnych momentach życiowych.

Innowacyjność w ubezpieczeniach grupowych

Rynek ubezpieczeń grupowych w Polsce jest dojrzały, jednak ciągle widzimy przestrzeń na innowacje i wprowadzanie nowych rozwiązań. Nowe pokolenie pracowników wchodzących na rynek pracy przynosi ze sobą inne oczekiwania wobec pracodawców, kładąc większy nacisk na elastyczność, balans między życiem zawodowym a prywatnym oraz dostęp do kompleksowej opieki zdrowotnej. W odpowiedzi na te zmiany ubezpieczenia grupowe muszą wykraczać poza tradycyjne ramy, oferując rozwiązania, które traktują ochronę zdrowia nie tylko jako obowiązek, ale jako świadomą inwestycję w dobrostan pracowników.

Nasze badania i analizy pokazują, że pracownicy przykładają dużą uwagę do rozwiązań skoncentrowanych na nowych zagrożeniach, takich jak choroby cywilizacyjne. Pokazują również, że ubezpieczenia grupowe nie są standardowym elementem oferty benefitów dla pracowników mniejszych firm.

W odpowiedzi na te potrzeby strategie zarządzania zasobami ludzkimi w MŚP muszą ewoluować, oferując pracownikom więcej niż dotychczas. Ubezpieczenia grupowe mogą odgrywać kluczową rolę w tej zmianie. W Nationale-Nederlanden dostrzegamy tę zmianę i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku, oferując ubezpieczenia, które mogą być jednym z wyróżników pracodawców.

Choroby cywilizacyjne dotyczą nas wszystkich

W Polsce, gdzie na nowotwory cierpi 1,17 mln osób, a co roku umiera z ich powodu ok. 100 tys. osób, potrzeba skoncentrowania uwagi na prewencji i odpowiedniej ochronie jest bardziej paląca niż kiedykolwiek. Choroby serca stanowią przyczynę co drugiego zgonu, a ok. 1,5 mln osób w Polsce choruje na depresję. Cukrzyca, określana z kolei jako długotrwała pandemia naszych czasów, dotyka ok. 3,5 mln Polaków, z czego 1/3 nie jest nawet świadoma swojej choroby.

Dlaczego warto mówić o cukrzycy? Często niedoceniana i bagatelizowana, cukrzyca prowadzi do poważnych komplikacji zdrowotnych, takich jak utrata wzroku, stopa cukrzycowa, niewydolność nerek, zawał serca i udar. Świadomość tych ryzyk oraz edukacja na temat czynników ryzyka, w tym nadwagi, nieprawidłowej diety, braku aktywności fizycznej, stresu, palenia papierosów i nadużywania alkoholu, są kluczowe dla zapobiegania i kontrolowania cukrzycy.

Te alarmujące statystyki podkreślają konieczność kompleksowego podejścia do zdrowia w ramach polityki ubezpieczeniowej. Inwestycja w prewencję i edukację zdrowotną może znacząco przyczynić się do poprawy jakości życia pracowników oraz obniżenia długoterminowych kosztów dla pracodawców. Jedną z możliwości jest także wykupienie odpowiednio sprofilowanego ubezpieczenia grupowego dla swoich pracowników.

Ubezpieczenia grupowe mogą być czymś więcej…

W Nationale-Nederlanden jesteśmy przekonani, że ubezpieczenia grupowe mogą odegrać kluczową rolę w budowaniu zdrowej przyszłości dla pracowników. Poprzez inwestycję w programy edukujące na temat profilaktyki i zdrowego stylu życia oraz oferowanie rozwiązań ubezpieczeniowych skoncentrowanych na chorobach cywilizacyjnych możemy wspólnie pracować na rzecz zmniejszenia ich występowania i negatywnych skutków dla społeczeństwa.

Ubezpieczenia grupowe mogą odegrać rolę w przekształcaniu MŚP w jeszcze lepsze, bardziej atrakcyjne miejsca pracy. Poprzez nasze produkty i usługi dajemy pracodawcom narzędzia do budowania zdrowych, zadowolonych i zaangażowanych zespołów, co w dzisiejszych czasach jest kluczowe nie tylko dla sukcesu biznesowego, ale również dla budowania silnej i zrównoważonej gospodarki opartej na ludzkim kapitale.

Marek Piętka
dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju Segmentu Klienta Korporacyjnego w Nationale-Nederlanden