Ubezpieczenia korporacyjne wchodzą w nowy etap rozwoju

0
1089

Usługi inżynierskie wspierające zapobieganie szkodom, zdalna ocena ryzyka umożliwiająca sprzedaż ubezpieczeń na życie i majątkowych oraz zaawansowany pricing w ubezpieczeniach komunikacyjnych – to główne kierunki rozwoju ubezpieczeń korporacyjnych w 2021 r.

Po pierwsze: nowoczesna prewencja i predykcja

Z klientami współpracujemy kompleksowo. Zaczynamy, tradycyjnie, od oceny ryzyka, czyli analizy działalności przedsiębiorstwa z perspektywy zagrożeń typowych dla charakteru zabudowy, wykorzystywanych maszyn, procesów, specyfiki surowców i produktów, usług, ale też lokalizacji, otoczenia i wielu innych czynników. Pozwala nam to opracować dopasowane rekomendacje – co zrobić, by zmniejszyć lub wyeliminować ryzyko.

Hubert Rutkowski

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego takim pierwszym krokiem powinien być audyt termograficzny instalacji elektrycznej – częstego „punktu zapalnego”. Dla klientów użytkujących floty pojazdów – wypracowanie zasad i procedur bezpiecznego zarządzania nimi, połączone z profesjonalnym szkoleniem kierowców. Dla wszystkich – choć to ryzyko nadal powoli przebija się do świadomości przedsiębiorców – badanie podatności infrastruktury IT na cyberataki i pomoc w jej „uszczelnianiu”.

Najnowsze zaś rozwiązanie, także dla każdego i przeznaczone newralgicznym obiektom czy urządzeniom w zakładzie, to system całodobowego monitoringu ryzyka, zbudowany na podstawie sieci sensorów internetu rzeczy (IoT).

Hubert Rutkowski
dyrektor Hestia Corporate Solutions

Po drugie: przygotować się na przyszłość

Zachowanie ciągłości biznesu to element, który w wyniku pandemii szczególnie zyskał na znaczeniu. Każdy przedsiębiorca stanął przed dużym wyzwaniem, by zmienić system pracy i zachować dostęp do oferty dla klientów poprzez narzędzia online. Dotyczy to również ubezpieczeń korporacyjnych.

W ERGO Hestii wdrożyliśmy wiele rozwiązań technologicznych oraz administracyjnych, które miały na celu zachowanie ciągłości. Od #TotalnieZdalnie, w ramach którego umożliwiliśmy partnerom biznesowym sprzedaż ubezpieczeń bez wychodzenia z domu, po aktywizację działań różnych sektorów. Efekty obserwowaliśmy przez cały 2020 r. i widzimy je również dziś.

Krzysztof Grelewicz

W poprzednim roku underwriterzy naszej firmy przygotowali o 15% więcej ofert niż w 2019. I to mimo wprowadzenia w ERGO Hestii pracy zdalnej. Wyzwaniem było również stałe przeprowadzanie audytów u klientów, które były wymagane do oceny ryzyka. W tym celu odwiedziliśmy o 30% więcej klientów niż w 2019 r.

Jak to możliwe? Tylko dzięki rozwijaniu technologii umożliwiającej audyty online. To pewnego rodzaju przewidywanie przyszłości. Chociaż kilka lat temu nie myśleliśmy o pandemii, dziś radzimy sobie z nią głównie dzięki długotrwałemu inwestowaniu w rozwiązania online.

Krzysztof Grelewicz
dyrektor ds. ubezpieczeń majątkowych i technicznych

Po trzecie: ubezpieczenia na życie ważniejsze niż kiedykolwiek

Pandemia Covid-19 spowodowała, że w Polsce odnotowano znacznie więcej zgonów niż w poprzednich latach. W ubiegłym roku było ich 76 tys. więcej niż w roku 2019.

Ta sytuacja zdecydowanie zmieniła podejście Polaków do zdrowia, pracy oraz rodziny. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez ARC Rynek we współpracy z ERGO Hestią, podczas pandemii dla co drugiej osoby zdrowie i rodzina zyskały na znaczeniu.

Sławomir Kamiński

Dziś potrzeba więc szczególnej wrażliwości w prowadzeniu rozmów o ofercie życiowej. Istotne jest również zapewnienie odpowiednich produktów oraz technologii. W ERGO Hestii mamy za sobą wiele lat doświadczeń w spółce majątkowej, budując naszą przewagę rynkową w tych dwóch obszarach. Teraz wykorzystujemy je z powodzeniem w ubezpieczeniach na życie.

Syriusz jest potwierdzeniem tej tezy. To środowisko pracy dla pośrednika, klienta i ekspertów ERGO Hestii. Umożliwia dystrybucję grupowych ubezpieczeń na życie całkowicie online – bez obiegu papierowej dokumentacji. Zapewnia dużą elastyczność w konstrukcji zakresu ubezpieczenia. To środowisko przyjazne i intuicyjne dla wdrażania nowych programów ubezpieczeniowych, jak również dla obsługi procesu rocznicowego.

Sławomir Kamiński
dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych

Po czwarte: zaawansowany pricing w komunikacji

Ubezpieczenia komunikacyjne dla przedsiębiorstw – w szczególności flot czy leasingów – były i będą dla zakładów ubezpieczeń pożądaną częścią portfela. Oferta musi jednak być atrakcyjna pod względem zakresu i składki, a jednocześnie zapewniać rentowność.

Leszek Ignaczewski

Ocena ryzyka w tym obszarze była dotychczas oparta w dużej mierze na czynnikach deklaratywnych, których przełożenie na cenę niekoniecznie prowadziło do adekwatności składki względem potencjału odszkodowawczego. W drugiej dekadzie XXI w. sytuacja ulega jednak zmianie. Firmy posiadające programy zarządzania użytkowanymi pojazdami, które przekładają się na ograniczenie ekspozycji, będą otrzymywały znacząco niższe wyceny składek.

W ERGO Hestii postawiliśmy na zaawansowane metody pricingu, opartego w coraz mniejszym stopniu na danych deklaratywnych. Dzięki temu ubezpieczenia komunikacyjne stają się bardziej przewidywalne i możemy ryzyko oceniać w perspektywie wieloletniej.

Archaiczne metody oceny ryzyka, bazujące na kilku ledwie czynnikach taryfikacyjnych, dziś są zastępowane zaawansowanym pricingiem, wykorzystującym blisko setkę czynników z weryfikowalnych źródeł.

Leszek Ignaczewski
kierownik w Biurze Ubezpieczeń Korporacyjnych