Ubezpieczenia kredytu kupieckiego Coface skorzystały na ożywieniu gospodarczym

0
153

Trzy kwartały obecnego roku były udanym okresem dla Coface. Większość istotnych wskaźników finansowych grupy uplasowała się na poziomie wyższym niż dwanaście miesięcy wcześniej.

Obrót Coface wynoszący 1158 mln euro był o 7,9% wyższy od wykazanego na koniec września 2020 r. Składki w ubezpieczeniach kredytu kupieckiego wzrosły o 9,3% dzięki zwiększeniu aktywności firm związanemu z ożywieniem gospodarczym i korektami cen w przeszłości. Wpływy z usług informacyjnych zwiększyły się o 13,4%.

Wskaźnik kosztów netto wzrósł o 0,6 pp, do 30,7%. Coface podkreśla, że był on jednak lepszy od odnotowanego po 3 kwartałach 2019 r. (31,7%). Z kolei wskaźnik mieszany netto wyniósł 62,4% (53,5% z wyłączeniem tymczasowego wpływu programów rządowych).

Zysk netto grupy wyniósł 190,9 mln euro, z czego 67,7 mln euro zarobiła ona w III kw. 2021 r. Roczny RoATE (średni zwrot z kapitału) wyniósł 13,9%.

– W trzecim kwartale Coface osiągnął bardzo dobre wyniki operacyjne w środowisku, które wciąż pozostaje nietypowe. Podczas gdy środki rządowe mające na celu wsparcie gospodarki stopniowo dobiegają końca, wskaźnik niepowodzeń korporacyjnych przekroczył już minimalną wartość. W tym kontekście na kontynuacji potencjalnych uwolnień rezerw związanych z gwarantowaniem roku 2020 i pierwszym półroczem 2021 r. skorzystałyby głównie rządy, które podpisały publiczne programy reasekuracji. Plany te obniżyły zysk przed opodatkowaniem  Coface o 57 mln euro – skomentował Xavier Durand, dyrektor generalny Coface. – Inwestycje w efektywność operacyjną, jakość świadczonych usług, zasoby technologiczne i efektywność komercyjną przynoszą owoce, o czym świadczy prężność podstawowej działalności w zakresie ubezpieczeń kredytu kupieckiego oraz dwucyfrowe wzrosty w biznesie usług informacyjnych i faktoringu – dodał.

(AM, źródło: Coface)