Ubezpieczenia na niepogodę

0
982

Ubezpieczenia upraw to ważne narzędzie ochrony interesów rolników w obliczu niepewności związanej z pogodą i innymi ryzykami. W sezonie jesiennym omawiamy temat zagrożeń, na które są narażani przedsiębiorcy rolni przez cały rok. Czym zatem jest ryzyko w rolnictwie i na jaką ochronę rolnik może liczyć?

Ubezpieczenie upraw opiera się na ochronie przed różnymi ryzykami. Warto wiedzieć, jakie czynniki mogą wpłynąć na plony, a także jakie konsekwencje niesie za sobą każde z opisywanych poniżej ryzyk.

Ryzyka. Czym są? Jakie skutki mogą spowodować?

Ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, grad, huragany, deszcze i ryzyko ognia to przykłady tradycyjnych zagrożeń, które mogą dotknąć upraw.

Przymrozki wiosenne mogą spowodować uszkodzenia roślin, które prowadzą do utraty plonu. Z kolei huragan to działanie wiatru o dużych prędkościach, które może zniszczyć plantację zbóż czy innych roślin. Równie dotkliwe szkody może wyrządzić deszcz nawalny o dużym współczynniku opadów. Również grad może doprowadzić do znacznych strat w plonie, szczególnie w przypadku roślin takich jak rzepak.

– Ważne jest zrozumienie, że zagrożenia są realne i mogą negatywnie wpłynąć na plony. Na przykład w 2012 r. i 2016 r. mieliśmy do czynienia z dużymi stratami przez ujemne skutki przezimowania, które dotknęły znaczną część naszego kraju. Średnie wypłaty z tytułu szkód wynosiły od 12 tys. do 15 tys. zł w przeliczeniu na jedno gospodarstwo – mówi Marek Dzierla, kierownik Biura Ubezpieczeń Rolnictwa InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group.

W przypadku szkód ogniowych, ubezpieczenie upraw może stanowić znaczącą pomoc dla rolników.

– W tym roku mieliśmy największą szkodę ogniową w historii, gdzie spaliło się 40 hektarów pola. Straty rolnika były ogromne. Z tytułu ubezpieczenia od ryzyka ognia wypłacono kwotę 315 tys. zł, co stanowiło dużą pomoc dla poszkodowanego rolnika. Dlatego warto podkreślić, że w przypadku szkód spowodowanych przez ogień odpowiadamy nawet do 90% sumy ubezpieczenia – dodaje Marek Dzierla.

W walce z ogniem szanse zwykle mamy niewielkie. W obliczu żywiołu ludzie tracą cały dorobek swojego życia i dach nad głową. Jednak nie jesteśmy całkowicie bezsilni wobec skutków tego okrutnego żywiołu i nie powinniśmy biernie czekać.

Nieocenionym sprzymierzeńcem będzie wykupiona polisa InterRisk z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych z rozszerzeniem o ryzyko „ognia”.

 Rolnik kontra żywioł

Ustawa nakłada obowiązek ubezpieczenia upraw na rolników, którzy otrzymują płatności bezpośrednie. Minimalny procent powierzchni upraw podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu wynosi obecnie 50%. Obejmuje to takie uprawy jak zboża, kukurydza, rzepak, warzywa gruntowe, drzewa, krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe oraz rośliny strączkowe.

Rolnicy są zobowiązani do ubezpieczenia się przynajmniej przed jednym z ryzyk, takim jak grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, powódź czy susza.

Od wyzwania do rozwiązania

Uprawy ozime w sezonie jesiennym 2023 można ubezpieczyć w InterRisk od ryzyk takich jak: ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, grad, huragan, deszcz nawalny oraz ogień. Dużym atutem ubezpieczenia upraw w InterRisk jest ustalenie wysokości szkody w oparciu o sumę ubezpieczenia przyjętą przy zawieraniu umowy.

– Zachęcamy wszystkich rolników do ubezpieczenia swoich upraw, aby zminimalizować ryzyko strat finansowych związanych z niekorzystnymi warunkami pogodowymi czy innymi czynnikami.

Co nas wyróżnia na rynku to fakt, że mamy stałą sumę ubezpieczenia, ryzyko ognia, odpowiedzialność do 90% sumy ubezpieczenia, odpowiedzialność na polu lub jego części w przypadku wystąpienia szkód, brak udziału własnego w szkodach, jak i odpowiedzialność za wyleganie zbóż. Warto zapewnić sobie kompleksową ochronę – podsumowujeMarek Dzierla.

Warto pamiętać, że producenci rolni przy zawieraniu umowy ubezpieczenia upraw mogą otrzymać dofinansowanie z budżetu państwa do 65% wysokości składki. Ochroną ubezpieczeniową może być objęty plon główny, tj. część użytkowa roślin uprawnych z danego pola, stanowiąca główny kierunek produkcji, w których powstała szkoda.Koszt ubezpieczenia upraw jest uzależniony od powierzchni uprawy, gatunku, zakresu oraz miejsca ubezpieczenia.