O wyzwaniach rolnictwa w Polsce i na świecie

0
1328

18–19 października 2023 r. Generali było gospodarzem międzynarodowej konferencji na temat ubezpieczeń rolnych. Wydarzenie zgromadziło blisko 70 uczestników, wśród których byli przedstawiciele Generali International, agenci, brokerzy, bankowcy, reasekuratorzy oraz media.

Sektor rolny stanowi ok. 3% polskiego PKB i odpowiada za 10% zatrudnienia. Pozostając znaczącą częścią gospodarki, boryka się z rozdrobnieniem, wyzwaniami klimatycznymi, technologicznymi, a także z luką ubezpieczeniową. Ubezpieczenia mogą stanowić istotne wsparcie w prowadzeniu działalności rolniczej, szczególnie wobec coraz częściej występujących ekstremalnych zdarzeń pogodowych, takich jak burze z gradobiciem, silne wiatry czy susze.

Eksperci z krajów takich jak: Włochy, Czechy, Serbia, Węgry, Słowacja, Rumunia, Niemcy, Wielka Brytania oraz Chiny spotkali się w siedzibie Generali Polska, by wymieniać się wiedzą oraz innowacyjnymi strategiami dotyczącymi branży rolniczej.

Dla Generali Agro konferencja ta nie była jedynie biznesowym przedsięwzięciem. Stanowi ona wyraz naszej pasji i zaangażowania w przyszłość branży rolniczej. Jestem niezmiernie dumny z naszego zespołu oraz możliwości współpracy z tak renomowanymi specjalistami. Wspólnie kształtujemy przyszłość rolnictwa – podkreślił Roger Hodgkiss, prezes Generali Polska.

Wśród prelegentów byli m.in. dr Anja Rädler i Albert Donderer z Munich Re, którzy mówili o zmianach klimatycznych i ich konsekwencjach dla ubezpieczycieli rolnych. Wskazywali na coraz częstsze występowanie gradu, powodzi i suszy oraz zaburzeń w wegetacji roślin wywołanych wzrostem średnich temperatur. Te wszystkie zjawiska przekładają się na wzrost ryzyka i wartości szkód będących ich skutkiem.

Christopher Coe z AON przedstawił globalny obraz rolnictwa w 2023 r. Podkreślił rolę ubezpieczeń w zielonej transformacji branży rolnej, podał też przykłady największych szkód powiązanych z rolnictwem.

Perspektywę polską przybliżył Grzegorz Kozieja z BNP Paribas. Ekspert zwrócił uwagę, że spośród 1,3 mln wszystkich gospodarstw, zaledwie co trzecie jest zorientowane rynkowo, czyli produkuje głównie z myślą o sprzedaży. Zapowiedział też, jak wielką zmianę polskim rolnikom przyniesie w kolejnych latach realizacja postulatów europejskiego Zielonego Ładu.

Wydarzenie było również okazją do omówienia polskiego systemu dopłat do ubezpieczeń rolnych, czemu poświęcono osobny punkt w programie.

Jedną z najciekawszych prelekcji wygłosił profesor Vladimir Crnojević z serbskiego instytutu BioSense, prezentując ekosystem innowacyjnych technologii powiązanych z rolnictwem. Dane z dronów, satelitów i czujników, roboty czy stacje pogodowe to tylko wybrane z innowacji, które pomagają rolnikom w codziennej pracy, a ubezpieczycieli wspierają w ocenie ryzyka i likwidacji szkód. Umiejętnie stosowana technologia pozwala istotnie zwiększyć wydajność produkcji rolnej, lepiej przewidywać zagrożenia i sprawniej usuwać ich skutki.

Krzysztof Mrówka, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych w Generali Agro, skomentował: – W Generali Agro kładziemy nacisk na budowanie trwałych relacji z rolnikami. Chcemy być ich partnerami na całe życie, jeśli chodzi o ubezpieczenia. Jako liderzy w branży ubezpieczeń rolnych, wprowadziliśmy szereg nowatorskich rozwiązań. Dziś wiele z nich staje się branżowym standardem, a my dalej wyznaczamy kierunek rozwoju rynku.

Krzysztof Mrówka podkreślił też rolę zaawansowanej wiedzy eksperckiej i kluczową rolę człowieka w likwidacji szkód rolnych.

Drugiego dnia konferencji, uczestnicy z różnych krajów Generali International mieli okazję do pogłębionej wymiany doświadczeń na warsztatach.

Podsumowując, dwudniowa konferencja Generali Agro na temat ubezpieczeń rolnych wyraźnie ukazała, jak dynamicznie rozwijają się kwestie związane z rolnictwem, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Spotkanie eksperckie stało się platformą dla wymiany myśli i doświadczeń międzynarodowych specjalistów, podkreślając istotę ciągłej adaptacji do zmieniającego się klimatu, wyzwań technologicznych oraz potrzeb rynku. Również rola ubezpieczeń, jak podkreślali prelegenci, wydaje się być kluczowa w minimalizacji ryzyka i zabezpieczaniu przyszłości rolników. Dzięki nowym technologiom ubezpieczyciele mogą już nie tylko wypłacać środki, gdy dojdzie do szkody, ale też aktywnie wspierać rolników w zapobieganiu szkodom.

Konferencja inspiruje do dalszego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, które będą wspierać rolnictwo w obliczu zmian, zarówno tych spodziewanych, jak i nieprzewidywalnych.

Aleksandra E. Wysocka