Ubezpieczenia parametryczne dla Portoryko

0
319

Aon, globalna firma zapewniająca usługi w zakresie zarządzania ryzykiem, z powodzeniem zakończyła przygotowania „historycznego” programu ubezpieczeń parametrycznych dla rządu Portoryko. Celem inicjatywy jest pomoc wyspiarskiemu krajowi w zmniejszeniu zobowiązań ubezpieczeniowych wobec amerykańskiej Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) przez zapewnienie zróżnicowanej ochrony ubezpieczeniowej przed skutkami huraganów i trzęsień ziemi – podaje portal Insurtech Insights.

Program będący największą poręczoną przez rząd transakcją parametryczną dla Portoryko nie tylko wspomaga reakcję kraju na zdarzenia katastroficzne, ale też stanowi pierwsze zastosowanie mechanizmu parametrycznej ochrony ubezpieczeniowej do zredukowania stawianego przez FEMA wymogu O&M – uzyskania i utrzymania ubezpieczenia.

Wdrażając program parametryczny na lądzie i morzu, rząd Portoryko zyskuje dostęp do szybkiego przepływu środków finansowych na wsparcie wysiłków zmierzających do usunięcia skutków katastrof i odbudowy.

Współpraca między Aon a rządem Portoryko świadczy o proaktywnym podejściu do problemu luki ubezpieczeniowej i poszukiwania rozwiązań.

Wszechstronny zespół pod kierownictwem prezesa i dyrektora generalnego Aon Securities, Paula Schultza, opracował i dostarczył optymalne rozwiązanie parametryczne odpowiadające na potrzeby rządu.

Inaczej niż w wypadku tradycyjnej ochrony ubezpieczeniowej, program parametryczny nie wymaga dowodu strat, żeby zainicjować wypłatę. Jest ona dokonywana automatycznie, kiedy siła huraganu lub trzęsienia ziemi przekracza ustaloną wartość, co umożliwia szybszy dostęp do funduszy.

Oprócz zrealizowania transakcji, Aon zapewnił rządowi Portoryko obsługę doradczą, we współpracy rozmaitymi agencjami publicznymi.

Katie Sabo, dyrektorka zarządzająca i liderka partnerstwa Aon z sektorem publicznym podkreśliła znaczenie ochrony parametrycznej dla wzmacniania odporności Portoryko na katastrofy naturalne. Doświadczenie Aon we współpracy z sektorem publicznym i biegłość w projektowaniu rozwiązań parametrycznych pod specyficzne wymogi kraju i lokalnych klientów prowadzą do podejmowania przez nich świadomych i trafnych decyzji.

AC