Sześć miesięcy w ubezpieczeniach okiem „Gazety Ubezpieczeniowej”

0
529

Pierwsza połowa roku była okresem, w którym miało miejsce mnóstwo wydarzeń o szczególnym znaczeniu do polskich ubezpieczeń. Przyjrzyjmy się tym, które „Gazeta Ubezpieczeniowa” uznała za najistotniejsze.

KNF i PIU w rolach głównych

Pierwsze półrocze 2023 to przede wszystkim publikacja uzasadnienia do uchwały Sądu Najwyższego z 6 października 2022 r., dotyczącej stosowania rabatów na części oraz upustów na usługi naprawcze w kalkulacjach odszkodowania z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wydarzenie to zainicjowało dyskusję o zasadności części rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Sporo emocji wywołała także prezentacja raportu „Wpływ ubezpieczeń na polską gospodarkę i społeczeństwo” opracowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń i Milliman, w którym dokonano syntezy rozproszonych danych dotyczących sektora ubezpieczeniowego i przedstawiono kompleksowy obraz jego wpływu na funkcjonowanie polskiej gospodarki oraz obywateli.

Ofensywa brokerskich potentatów

Minione półrocze było okresem obfitującym w fuzje i przejęcia, debiuty rynkowe oraz nowe inicjatywy. Tutaj w głównej roli wystąpiła Europa Ubezpieczenia, zawierając 10-letnią umowę na wyłączność dystrybucji swoich produktów przez Bank Millenium oraz przejęcie 80% udziałów spółki dystrybucyjnej Millennium Financial Services. Do tego trzeba jeszcze dodać wejście do Polski MNK Re Poland, jednego z potentatów londyńskiego rynku brokerskiego i należącego do TOP 10 globalnych brokerów Acrisure, który przejął Unlink oraz nawiązał partnerstwo reasekuracyjne ze Smartt Re.

Do chmury i dla agentów

Pierwszych sześć miesięcy 2023 r. to także okres, w którym dużo działo się w obszarze nowych technologii. Tutaj palma pierwszeństwa należy się ERGO Hestii, która uruchomiła infrastrukturę w chmurze. Równie głośne było wdrożenie Elektronicznego Systemu Centralnej Oceny Ryzyka przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz platformy OMNI, umożliwiającej agentom jednoczesne zestawienie ofert indywidualnych ubezpieczeń komunikacyjnych Compensy, Benefia24 i Beesafe.

Partnerstwa sprzyjają rozwojowi produktów

Analizowany okres obfitował także w nowe propozycje produktowe. Tu szczególnie wyróżniały się NNW szkolne opracowane wspólnie przez Bezpieczny.pl i serwis edukacyjny Odrabiamy.pl, łączące w sobie NNW dzieci i młodzieży z zaawansowanymi narzędziami edukacyjnymi, a także opracowane przez Aegon i CUK Ubezpieczenia ubezpieczenie Bezpieczni w drodze, zapewniające ochronę życia i zdrowia oraz pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Cały artykuł ukazał się w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 29 z datą wydawniczą 17 lipca.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl