Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne

0
1575

Na Uniwersytecie Gdańskim prowadzony jest pierwszy w Polsce kierunek studiów magisterskich, których ukończenie pozwala na ubieganie się o zwolnienie z egzaminu zawodowego na brokera ubezpieczeniowego i uzyskanie uprawnień do wykonywania tego zawodu. Zostało to potwierdzone uchwałą Komisji Egzaminacyjnej działającej przy KNF.

Oferta studiów dziennych i zaocznych na kierunku „Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne” wypełnia lukę w systemie profesjonalnej edukacji ubezpieczeniowej. Na rynku brakowało bowiem kompleksowego programu przygotowującego do aktywnej działalności w branży. Od ubiegłego roku możliwość studiowania na tym kierunku mają również osoby, które chcą łączyć aktywność zawodową ze studiowaniem, gdyż mogą podjąć one studia zaoczne. Co kluczowe, także absolwenci studiów niestacjonarnych będą uprawnieni do zwolnienia z egzaminu brokerskiego.

Pomysł na utworzenie kierunku na wzór „Insurance studies” prowadzonych na wielu renomowanych uczelniach Europy Zachodniej i USA narodził się na Uniwersytecie Gdańskim przy wsparciu środowiska ubezpieczeniowego. Program jest rzeczywiście interdyscyplinarny. Studenci dzielą bowiem czas studiów pomiędzy dwa wydziały. Na Wydziale Prawa i Administracji zdobywają szczegółową wiedzę prawniczą – począwszy od podstaw prawa cywilnego aż po specjalistyczne zagadnienia związane z warunkami wykonywania działalności ubezpieczeniowej czy dotyczące poszczególnych rodzajów ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Równolegle na Wydziale Zarządzania studenci szlifują swoje umiejętności ekonomiczne, finansowe i zarządcze oraz uczą się o rynkowych mechanizmach funkcjonowania ubezpieczeń.

Autorski program studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców na wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Połączenie kompetencji ekonomiczno-finansowych z umiejętnościami prawniczymi czyni absolwentów niezwykle konkurencyjnymi na rynku pracy. Część zajęć jest prowadzona przez praktyków z rynku ubezpieczeniowego.

Ukończenie studiów daje absolwentom możliwość zatrudnienia zarówno na rynku ubezpieczeniowym, jak i szeroko rozumianym rynku finansowym, w szczególności:

  • w formie własnej działalności gospodarczej jako broker ubezpieczeniowy albo agent, jak również w dużych agencjach ubezpieczeniowych i korporacjach brokerskich;
  • zakładach ubezpieczeń;
  • innowacyjnych przedsiębiorstwach typu FinTech, zajmujących się zarówno dystrybucją usług finansowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (np. aplikacji mobilnych), jak i wdrażaniem nowoczesnego oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję do optymalizacji procesów dystrybucji i obsługi ubezpieczeń;
  • na stanowiskach związanych z ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem – w klinikach leczniczych, turystyce, transporcie i spedycji, administracji czy przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwem cybernetycznym.

Więcej informacji na: www.fb.com/ubezpieczeniaug

Rekrutacja podstawowa na studia dzienne trwa do 12 lipca, zaś na studia zaoczne – do 19 lipca 2021 r.

Stacjonarne (dzienne):
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/….

Niestacjonarne (zaoczne):
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/…