Ubezpieczenia upraw w sezonie wiosennym w Generali Agro

0
543

14 marca Generali Agro udostępni sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw dla wszystkich klientów. Jak w latach ubiegłych, klienci mogą skorzystać z ochrony już od 8% ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem ochrony.

W sezonie wiosennym w Generali Agro ochroną można objąć takie uprawy, jak zboża, rzepak, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, wybrane gatunki warzyw oraz owoców. Rolnicy mogą ubezpieczyć rośliny tradycyjne od ryzyka gradu, przymrozków wiosennych, huraganu i deszczu nawalnego. Producenci mogą wybrać zakres ochrony spośród kilku pakietów ubezpieczeń:

  • grad;
  • grad, przymrozki wiosenne;
  • grad, deszcz nawalny, huragan;
  • grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan.

Uprawy specjalne, takie jak wybrane owoce i warzywa, można w Generali Agro objąć ochroną od ryzyka gradu i zabezpieczyć je zarówno na wypadek powstania szkód ilościowych, jak i jakościowych, które ostatecznie wpływają na ubytek w plonie. To pozwala pokryć straty dla warzyw i owoców, zdyskwalifikowanych przez odbiorców jako najwyższej jakości plon handlowy.

– Ubezpieczenia upraw w Generali Agro mają wiele praktycznych rozwiązań, które wdrażamy od lat, uwzględniając uwagi naszych klientów i pośredników ubezpieczeniowych. To właśnie dzięki temu mamy gwarancję, że zapewniamy stabilizację finansową gospodarstwa w przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń pogodowych. Bierzemy także pod uwagę sytuację, kiedy uszkodzenia plonów mają miejsce jedynie na części ubezpieczonego pola. Dzięki takiej strategii likwidacji szkód, zawsze po przekroczeniu minimalnego progu odpowiedzialności wypłacamy należne odszkodowanie, niezależnie od wielkości uszkodzonej części pola – mówi Krzysztof Mrówka, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych Generali Agro. – Od samego początku naszej działalności utrzymujemy stałą sumę ubezpieczenia i nie stosujemy żadnych udziałów własnych w ubezpieczeniu tradycyjnych upraw. Odpowiadamy nawet do 100% sumy ubezpieczenia za szkody całkowite w wybranych ryzykach, które bardzo często powstają tuż przed planowanymi żniwami – dodaje.

Klient ubezpieczający uprawy w Generali Agro może uzyskać dopłatę do 65% składki. Dopłaty są przyznawane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dodatkowy ryczałt za straty w burakach cukrowych

Tej wiosny Generali Agro wprowadza również dodatkowe odszkodowania za poniesione straty jakościowe w uprawie buraka cukrowego. W przypadku wystąpienia szkody w uprawie buraków cukrowych na skutek gradobicia, deszczu nawalnego lub huraganu, w wysokości większej niż 25% ubytku plonu głównego, Generali Agro wypłaci dodatkowy ryczałt za szkody jakościowe w burakach cukrowych w wysokości 5% sumy ubezpieczenia. Wynikają one z obniżenia wskaźnika polaryzacji.  

– Dopasowaliśmy zakres odpowiedzialności w ryzyku zastoisk wodnych spowodowanych deszczem nawalnym. Wprowadziliśmy odpowiedzialność za wyłożenie się łanów gryki, które może być skutkiem działania deszczy nawalnych czy huraganów – wyjaśnia Krzysztof Mrówka.

200 zł/ha za utratę słomy w wyniku pożaru

Generali Agro wprowadza też rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w ryzyku ognia, które w przypadku spalenia plonu głównego daje możliwość otrzymania dodatkowego ryczałtu w wysokości 200 zł/ha za utratę słomy. Pozwoli to na częściowe pokrycie strat polegających na utracie składników pokarmowych pochodzących ze spalonej słomy oraz częściowej degradacji gleby spowodowanej przez wysoką temperaturę. Ryczałt zostanie wypłacony niezależnie od przyczyny powstania pożaru.

– Zaletą naszej oferty jest fakt, że doceniamy klientów, którzy w Generali Agro ubezpieczają się kompleksowo. Dajemy możliwość otrzymania dodatkowej 15% zniżki przy zawarciu nowego ubezpieczenia Agro Casco klientom, którzy ubezpieczyli swoje uprawy warzyw, ziemniaków lub buraków cukrowych w Generali Agro – podkreśla Krzysztof Mrówka.

Nowości na wiosnę

Kolejną nowością jest odświeżona klauzula szczególna nr 1.3, rozszerzona o ryzyko utraty jakości w burakach cukrowych. Klauzula zapewnia ochronę już od 8% ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem. Uprawy nią objęte otrzymują także ochronę od ryzyka ognia, niezależnie od przyczyny jego powstania. Odpowiedzialność ubezpieczyciela zostaje podniesiona do 100% sumy ubezpieczenia przy zaistnieniu szkód całkowitych w wyniku gradu i przymrozku. Klauzula ta wprowadza również ochronę od tzw. zastoisk wodnych spowodowanych nagromadzeniem się wody na powierzchni pola wskutek deszczu nawalnego.

Rolnik zyskuje również możliwość ubezpieczenia ziemiopłodów na polisie uprawowej. Ubezpieczenie upraw chroni płody rolne od momentu zasiewu lub wysadzenia do zbioru, a wykupienie tego rozszerzenia zabezpiecza dodatkowo plony składowane w budynkach, silosach i piwnicach. Do wyboru są 3 warianty zależne od wysokości sumy ubezpieczenia wybranej przez klienta.

Generali Agro nadal umożliwia skorzystanie z NNW dostępnego na polisie uprawowej, bez potrzeby zawierania dodatkowej umowy.

– Również w obecnym sezonie wiosennym, wzorem lat ubiegłych, dla naszych stałych klientów dostępne są atrakcyjne rabaty na zakup ubezpieczenia upraw. W ramach promocji rolnik może otrzymać zniżkę w wysokości 5%, 10% lub 15%, w zależności od liczby dodatkowych, aktywnych umów ubezpieczenia w Generali Agro. Generali Agro od ponad 20 lat ubezpiecza i wspiera rolników  w zarządzaniu ryzykiem w gospodarstwie rolnym. Zależy nam na budowaniu świadomości ubezpieczeniowej i kompleksowej ochronie naszych klientów. Dlatego rozszerzamy zakres ubezpieczenia naszych produktów skierowanych do sektora agro, jednocześnie umożliwiając zawieranie kolejnych polis w jeszcze korzystniejszych cenach. Nie zapominamy przy tym, że musi to iść w parze ze sprawną, rzetelną i szybką likwidacją szkód, którą zapewniają nasi wieloletni eksperci, często prowadzący własną działalność rolną – dodaje Krzysztof Mrówka.

(AM, źródło: Generali)