W Europie rośnie rola ubezpieczeń wzajemnych

0
182

Z danych zebranych w raporcie „AMICE/ICMIF 2020 Mutual Market Share Report” opracowanego przez Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Wzajemnych i Spółdzielni Ubezpieczeniowych w Europie (AMICE) oraz Międzynarodową Federację Ubezpieczeń Spółdzielczych i Wzajemnych (ICMIF) wynika, że ubezpieczyciele wzajemni oraz spółdzielczy odpowiadają już za ponad jedną trzecią wszystkich ubezpieczeń w Europie. Szczególny wzrost na przestrzeni lat 2019–2020 zaobserwowano na kilku lokalnych rynkach ubezpieczeniowych.

Wśród krajów, w których ubezpieczyciele wzajemni i spółdzielczy wzrośli w szczególnie widoczny sposób, raport wymienia Francję (+5,1%) oraz Szwecję (5%). Autorzy opracowania zauważają również, że w Holandii udział wspomnianego sektora w całym rynku wynosi ponad 60%, we Francji nieco poniżej 60% natomiast w Austrii, na Słowacji, w Danii i Szwecji ponad 50%. Z kolei w Finlandii i Niemczech udział rynkowy WiS zbliża się do 50%.

Ogólny udział sektora w całym rynku ubezpieczeń w 2020 r. osiągnął poziom 33,4%, dzięki dochodowi ze składek w wysokości 469 mld euro. Autorzy raportu zwracają uwagę, że jeszcze w 2011 r. łączna wartość przypisu uzyskanego przez segment WiS wyniosła 352,5 mld euro. Kwota ta stanowiła 29,7% łącznej wartości wszystkich europejskich ubezpieczeń gwarantowanych. W ostatnim dziesięcioleciu (2010–2020) ubezpieczyciele wzajemni/spółdzielczy wypracowali łączny wzrost wolumenu składek na poziomie 32,1%, a w przypadku składki majątkowej wskaźnik ten jest jeszcze wyższy i wynosi 38,9%. Wartości te dla całego rynku ubezpieczeń wyniosły odpowiednio 14,3% i 27,8%.

– Europejczycy coraz bardziej doceniają i przywiązują większą wagę do podejścia do zarządzania ryzykiem w zakresie ubezpieczeń wzajemnych/spółdzielczych. Oprócz oferowanej ochrony konsumenci doceniają skupienie się na wartościach, takich jak zrównoważony rozwój, usługi, demokracja i wsparcie dla społeczeństwa – powiedział Grzegorz Buczkowski, przewodniczący AMICE.

Raport „AMICE/ICMIF 2020 Mutual Market Share Report” objął badaniem 28 krajów: 23 państwa członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Serbię, Szwajcarię, Ukrainę i Wielką Brytanię.

Przewodniczącym AMICE jest Grzegorz Buczkowski, zarządzający w Polsce marką Saltus Ubezpieczenia, który na niedawnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia po raz trzeci został wybrany na trzyletnią kadencję.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl