Ubezpieczenia mocno odczuły wpływ czynników zewnętrznych

0
208

Pierwszy kwartał tego roku był bardzo trudnym okresem dla polskiego rynku ubezpieczeń. Sektor życiowy mocno odczuł skutki interwencji produktowej Komisji Nadzoru Finansowego, choć pewnym pocieszeniem dla niego może być fakt, iż przestało mu doskwierać widoczne podczas pandemii zjawisko zwiększonej śmiertelności. Natomiast rynek majątkowy borykał się z problemami inflacji szkodowej w „komunikacji” oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Według podsumowania osiągnięć finansowych polskiego rynku autorstwa Polskiej Izby Ubezpieczeń, w I kwartale 2022 roku ubezpieczyciele wypłacili (brutto) poszkodowanym i klientom 11,5 mld zł odszkodowań i świadczeń, o 12,6% więcej niż na koniec marca 2021 r., z czego 5,3 mld zł wyniosły wypłaty z ubezpieczeń na życie, 4 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC oraz około 2,2 mld zł z pozostałych. W dużym stopniu wzrosły wypłaty związane ze szkodami majątkowymi, przede wszystkim dotyczącymi ognia i innych żywiołów. Zakłady zebrały łącznie 18,1 mld zł składek, o 2,9% więcej niż rok wcześniej, i zarobiły netto 771 mln zł (-33% r/r). Towarzystwa z obu działów zapłaciły do budżetu państwa 262 mln zł podatku dochodowego.

Ubezpieczyciele ulokowali też 84,6 mld zł aktywów w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne. Z kolei prawie 16,8 mld zł aktywów zostało ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu

Interwencja KNF przesądziła o spadku w dziale I

W I kwartale 2022 r. ubezpieczyciele życiowi zebrali 5249,32 mln zł, o 5,54% mniej niż w analogicznym okresie 2021 r., tj. 5557,34  mln zł. Pogorszenie wyniku sprzedażowego było efektem wynoszącego 30,99% spadku w gr. 3, tj. w umowach związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W pierwszych trzech miesiącach tego roku towarzystwa zebrały z tego typu polis 1099,35 mln zł, wobec 1593,04 mln zł na koniec marca ub.r.

– Spadek składki dotyczy przede wszystkim polis inwestycyjnych, co ma związek z interwencją produktową obowiązującą od początku tego roku. Rośnie natomiast rynek ubezpieczeń ochronnych i wypadkowych – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Wspomnianej obniżki nie udało się zneutralizować poprawą osiągnięć w segmentach generujących najwięcej składek. W gr. 1 (ubezpieczenia na życie) przypis wyniósł 2247,13 mln zł – o 3,29% więcej niż w tym samym okresie ub.r. (2175,51 mln zł). Z kolei rezultat sprzedażowy w ubezpieczeniach wypadkowych wzrósł o 6,84% r/r. Towarzystwa działu I zebrały z nich 1841,95 mln zł, wobec 1724,06 mln zł rok wcześniej.

Ponad półmiliardowy wzrost wypłat

Przez trzy miesiące 2022 r. zakłady życiowe wypłaciły w sumie 5287,89 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 10,75% więcej niż na koniec marca 2021 r. (4774,54 mln zł). Najwięcej – 2584,01 mln zł – wypłacono z polis z UFK, o 23,11% więcej niż przed rokiem, tj. 2099 mln zł. Zakłady działu I wypłaciły też 1941,38 mln zł, co było kwotą o 1,13% niższą od ubiegłorocznej, która wyniosła 1963,56 mln zł. Dane te potwierdzają, że w pierwszych trzech miesiącach tego roku zakładom przestał doskwierać gwałtowny wzrost śmiertelności, który 12 miesięcy wcześniej doprowadził do zwiększenia wartości wypłat z tego typu umów o ponad 400 mln zł. Natomiast w ubezpieczeniach wypadkowych kwota zaspokojonych roszczeń wzrosła o 7,51%, z 657,16 mln zł do 706,53 mln zł.

Zyski w górę

Wynik techniczny działu I wyniósł 534,09 mln zł, wobec 527,28 mln zł na koniec marca 2021 r. (+1,27% r/r), a wynik finansowy netto uplasował się na poziomie 401,31 mln zł, wobec 365,24 mln zł rok wcześniej (-44,07% r/r).

W I kw. 2022 r. ubezpieczyciele życiowi zapłacili 72,91 mln zł podatku dochodowego wobec 112,16 mln zł w analogicznym okresie 2021 r. (-34,99% r/r).

Blisko 13 mld zł z polis majątkowych

W górę poszedł z kolei kwartalny przypis składki sektora majątkowego, którego wartość uplasowała się na poziomie 12 896,79 mln zł. Było to o 6,78% więcej od 12 077,36 zebranych 12 miesięcy wcześniej.

Więcej z OC, ale szkody coraz droższe

Wynik sprzedażowy w ubezpieczeniach z gr. 10, czyli OC posiadaczy pojazdów lądowych wyniósł 3743,02 mln zł, wobec 3716,2 mln zł w I kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 0,79% względem poprzedniego roku. Mimo to średnia składka za obowiązkowe ubezpieczenie OC ppm wyniosła w I kwartale tego roku 488 zł, o 1,2% mniej niż na koniec marca 2021 r. Jednocześnie wzrosła średnia szkoda. Jej koszt wyniósł 8255 zł, o 2,7% więcej niż przed rokiem.

– Polityka cenowa jest indywidualną decyzją każdego zakładu ubezpieczeń. W OC komunikacyjnym od dłuższego czasu widać jednak wyraźnie spadek średniej ceny i wzrost kosztów napraw pojazdów. Z analizy przeprowadzonej dla PIU przez firmę Deloitte wynika, że jeśli ceny OC ppm pozostaną na dotychczasowym poziomie, w ciągu dwóch lat strata dla całego rynku wyniesie 3,4 mld zł. Dodatkowo pamiętajmy, że wkrótce poznamy nowe rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych. Nie znamy ich ostatecznej treści, ale istnieje prawdopodobieństwo, że koszty napraw po wprowadzeniu rekomendacji jeszcze wzrosną, a ubezpieczyciele będą wyłącznie płatnikami ze znacznie mniejszą kontrolą nad likwidacją szkód – skomentował Jan Grzegorz Prądzyński.

Z kolei z ubezpieczeń autocasco (gr. 3) zakłady zebrały 2633,08 mln zł składek (2379,38 mln zł przed rokiem, +10,66% r/r).

Żywioły dopiekły zakładom

Na koniec marca 2022 r. zakłady majątkowe wypłaciły brutto 6247,42 mln zł odszkodowań i świadczeń, o 14,28% więcej niż na koniec I kw. ub.r. (5466,86 mln zł). Wzrost odszkodowań i świadczeń w I kw. 2022 r. wiązał się w dużej mierze z większymi wypłatami w obszarze szkód majątkowych.

– W porównaniu z ubiegłym rokiem zgłoszono znacznie więcej szkód związanych z wichurami, gradobiciami i pożarami. Większa była nie tylko ich liczba, ale też średnia wartość – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu Izby.

W związku z ogniem i innymi żywiołami ubezpieczyciele wypłacili w I kw. 2022 r. prawie 691 mln zł, aż o 77% więcej niż rok wcześniej.

Przez pierwsze 3 miesiące tego roku zakłady wypłaciły też brutto 2435,72 mln zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń z gr. 10 (2368,37 mln zł przed rokiem, +2,8% r/r) oraz 1562,01 mln zł z polis z gr. 3, o 7,97% więcej niż rok wcześniej (1446,74 mln zł).

Spadek rentowności

W I kw. 2022 r. nastąpiło znaczące pogorszenie wyniku technicznego rynku non-life względem osiągnięcia sprzed roku. Na koniec marca wskaźnik ten uplasował się na poziomie 579,7 mln zł – o 22,29% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. 745,96 mln zł. Zysk netto rynku majątkowego wyniósł 369,75 mln zł, o 52,06% więcej niż 12 miesięcy wcześniej, czyli 771,29 mln zł. Zakłady z działu II zapłaciły w sumie 189,21 mln zł podatku dochodowego, wobec 221,2 mln zł przed rokiem (-14,46% r/r).

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl