Ubezpieczenie dopasowane do każdego etapu życia

0
827

W minionym roku Generali wprowadziło ubezpieczenie Generali z myślą o życiu PLUS. To pakiety dopasowane do potrzeb poszczególnych grup, które można rozszerzyć o dodatkowe opcje. Single mają możliwość zawarcia ubezpieczenia z wysoką ochroną dla siebie, rodziny – ochronę życia i zdrowia, a także świadczenia związane z dzieckiem, rodzicem lub teściem. Seniorzy natomiast mogą otrzymać bezterminową ochronę. Klienci mają możliwość podwyższania sum ubezpieczenia w wybranych umowach, zależnie od potrzeb.

Generali, z myślą o życiu PLUS to elastyczne ubezpieczenie, dostępne w ośmiu wariantach.

– Klienci ceniący jeszcze bardziej indywidualne podejście mogą wspólnie z agentem skonstruować zakres ubezpieczenia, wybierając z 29 dostępnych umów dodatkowych. I jak widać, korzystają z tej możliwości. Ok. 40% naszych klientów, którzy dotychczas zdecydowali się na to ubezpieczenie, wybrało umowy dodatkowe, wykraczające poza gotowe pakiety. W tej sytuacji rola agenta jako doradcy klienta jest bezcenna. Chronimy przecież to, co najważniejsze – życie i zdrowie – komentuje Arkadiusz Wiśniewski, członek zarządu Generali Życie SA.

Świadczenie od pierwszego dnia

Świadczenie w związku z pobytem ubezpieczonego w szpitalu jest wypłacane nawet w przypadku jednodniowej hospitalizacji, niezależnie, czy związany był z chorobą, czy nieszczęśliwym wypadkiem.

Nie ma również karencji w przypadku śmierci ubezpieczonego, z wyjątkiem jedynie trzech wyłączeń: gdy śmierć była wynikiem samobójstwa, popełnionego w ciągu dwóch lat od zawarcia umowy, gdy ubezpieczony w momencie wykupienia polisy podał nieprawdziwe dane na temat swojego stanu zdrowia i gdy śmierć była efektem wojny, działań wojennych, stanu wojennego lub dobrowolnego i aktywnego udziału w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach.

Elastyczne terminy, opieka medyczna

Umowę ubezpieczeniową można zawrzeć dowolnego dnia. Po spełnieniu warunków świadczenia ochrony i opłaceniu składki polisa zacznie działać już następnego dnia. W przypadku aktywnej już polisy, kiedy ubezpieczony nie opłaci składki, Generali stosuje automatyczną prolongatę, która wynosi 24 dni. Oznacza to, że pomimo braku wpłaty ubezpieczenie nadal obowiązuje przez blisko cztery tygodnie.

Chronione jest każde dziecko

W przypadku rozszerzenia zakresu o pakiet umów związanych z ochroną dziecka składka pozostaje taka sama, niezależnie od liczby dzieci pozostających na utrzymaniu rodziców. Oznacza to, że wszystkie dzieci, niepełnoletnie lub uczące się do 26. roku życia, podlegają ochronie ubezpieczeniowej w tym samym zakresie w ramach jednej składki.

Prostszy proces zawarcia ubezpieczenia

Już wkrótce Generali udostępni również możliwość zawarcia umowy Generali, z myślą o życiu PLUS jeszcze prościej i szybciej – bez wydruków, bez konieczności podpisywania i przesyłania dokumentacji papierowej pomiędzy agentem a Generali. Cały proces będzie się odbywał online.

Już obecnie dokumenty związane z zawarciem umowy i wszystkie ważne informacje przesyłane mogą być klientowi za pomocą e-maila, a ewentualne przypomnienia o płatności składki esemesem. Pierwszą składkę można opłacić za pomocą PayU, dzięki czemu polisa może być aktywna nawet kolejnego dnia. To bardzo istotne, szczególnie dla klientów, którym zależy na cesji umowy dla banku.

e-Deklaracje dla małych i średnich przedsiębiorstw

Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw mogą już przystąpić do ubezpieczenia grupowego w Generali przez e-Deklarację.

Proces pozwala na wygodne wprowadzenie przez pracownika danych, które automatycznie migrują do systemu Generali. Wypełnienie e-Deklaracji umożliwia przystąpienie do ubezpieczenia w kilka minut, bez konieczności przekazywania wydrukowanego i podpisanego dokumentu.

Dzięki wprowadzeniu e-Deklaracji wyeliminowane zostały błędy i braki w deklaracjach przystąpienia. Proces ten pozwala również na automatyczną ocenę medyczną oraz weryfikację partycypacji na dzień rozpoczęcia ochrony, a także automatyczne aktywowanie polisy po spełnieniu warunków partycypacji i wpłacie składki.

Elektroniczna deklaracja dostępna jest pod adresem grupowe.generali.pl. Kod przystąpienia pracownicy otrzymują od swojego pracodawcy. Rozwiązanie to z powodzeniem działa już od roku dla klientów korporacyjnych.