Ubezpieczenie grupowe pomoże zadbać o pracowników przetwórstwa przemysłowego

0
496

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnić bezpieczne warunki pracy oraz dbać o zdrowie pracowników. Jednak zagrożeń nie da się całkowicie wyeliminować, mimo że przedsiębiorcy stosują coraz lepsze i skuteczniejsze środki BHP. Ochronę przed skutkami zdrowotnymi takich zagrożeń jak hałas, czynniki mechaniczne związane z pracą przy maszynach czy nadmierne obciążenie fizyczne powinien zapewnić pracodawca w ramach profilaktycznej opieki medycznej.

– Przepisy ściśle regulują, jakie środki bezpieczeństwa musi stosować pracodawca. Istotnym elementem jest również medycyna pracy. Kojarzymy ją co prawda przede wszystkim z badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi, ale równie ważną jej częścią jest profilaktyka zapobiegania chorobom zawodowym, czyli problemom wywołanym czynnikami panującymi w miejscu pracy. Jej zakres pracodawcy powinni zatem dobierać odpowiednio do zagrożeń – mówi Beata Tylke, dyrektorka Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych i Pracowniczych Saltus Ubezpieczenia.

Do najczęściej występujących w przemyśle zagrożeń czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz uciążliwymi dla zdrowia należą: hałas, czynniki mechaniczne związane z maszynami szczególnie niebezpiecznymi oraz nadmierne obciążenie fizyczne.

Medycyna pracy a prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Medycyna pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy, który musi zapewnić ją swoim pracownikom. Może być ona elementem grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, zapewniając w ten sposób kompleksową ochronę i możliwość monitorowania stanu zdrowia na bieżąco. Jest to kluczowe, zwłaszcza w profesjach narażonych na zwiększone ryzyko.

Programy profilaktyczne, które oferują ubezpieczyciele, obejmują szeroki zakres usług, takich jak profilaktyka wad słuchu, chorób układu oddechowego czy onkologiczna, neurologiczna lub kardiologiczna oraz profilaktyka urazów i wad postawy. Ubezpieczenie zdrowotne daje  możliwość szybkiego dostępu do specjalistycznych konsultacji lekarskich i badań, które mimo że nie mieszczą się w zakresie profilaktyki medycyny pracy, są istotne z perspektywy zachowania zdrowia kadry pracowniczej.

– Często bagatelizujemy stwierdzenie, że lepiej zapobiegać, niż leczyć, a w gruncie rzeczy jest to korzystne nie tylko ze względu na stan zdrowia, ale również dla kieszeni pracodawcy. Regularne badania mogą znacząco obniżyć ilość zachorowań, a co za tym idzie, także zwolnień lekarskich. W Saltus Ubezpieczenia oferujemy różne możliwości finansowania składki: możliwe jest jej pokrycie wyłącznie przez pracodawcę lub wyłącznie przez pracowników, a także opcja podziału kosztów między obie strony. Ponadto warto dodać, że usługi medycyny pracy są kosztem pracodawcy i nie są obciążone podatkiem CIT i składką ZUS – wylicza Beata Tylke.

(AM, źródło: Brandscope)