Fuzje i przejęcia ubezpieczane coraz częściej

0
457

Od 2016 r. do końca pierwszej połowy obecnego roku 16 europejskich ubezpieczycieli sprzedało przynajmniej 10 tys. polis na wypadek nieprawdziwości oświadczeń i zapewnień (W&I, ang. warranty and indemnity insurance) – wynika z raportu HWF, międzynarodowego brokera W&I. Większość ubezpieczeń dotyczyło transakcji w Europie Zachodniej. Rynek CEE odpowiadał za 4% rynku objętego badaniem – informuje „Puls Biznesu”.

Gazeta zwraca uwagę, że rekord ustanowiono w roku 2021, kiedy to w Europie sprzedano 2157 polis W&I. W I półroczu 2023 r. zawarto 486 takich umów. Raport wskazuje, że w Polsce, która jest regionalnym liderem fuzji i przejęć (M&A), ochroną obejmowanych jest 15–20% transakcji. W pozostałych krajach CEE odsetek ten jest jeszcze niższy.

Dr Chrystian Poszwiński, zarządzający regionem Europy Środkowo-Wschodniej HWF, mówi gazecie, że jego firma zakłada, iż wskaźniki w całym regionie znacząco wzrosną. W jego ocenie wpływ na to mają m.in. pozytywne statystyki dotyczące wypłaty roszczeń, na które inwestorzy zwracają szczególną uwagę.

W okresie objętym raportem roszczenia zaspokojono z prawie 5,5% wszystkich polis W&I. Także i w tej kategorii Polska była regionalnym liderem, choć wypłaty rzadko przekraczały 10 mln euro. Raport wyjaśnia, że to efekt lokalnej specyfiki, charakteryzującej się bardzo dokładnymi analizami potencjalnych celów przejęć i obszernego procesu negocjacji oświadczeń.

Więcej:

„Puls Biznesu” z 13 października, Agnieszka Morawiecka „Coraz więcej transakcji M&A pod ochroną”

(AM, źródło: „Puls Biznesu”)