Ubezpieczenie ochrony prawnej zabezpieczy przed niesłusznymi mandatami

0
192

W Sejmie toczą się prace nad projektem znoszącym prawo do odmowy przyjęcia mandatu. D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej przypomina, że zarówno przy obecnym stanie prawnym, jak i w razie ewentualnego uchwalenia tego projektu można zawczasu zabezpieczyć się ubezpieczeniem ochrony prawnej na ewentualną konieczność dowodzenia swojej niewinności przed sądem.

W proponowanym projekcie nowelizacji, jeśli ukarany uzna, że otrzymał mandat niesłusznie lub jest on nieproporcjonalnie wysoki, będzie miał 7 dni na zaskarżenie go do sądu rejonowego.

– W tym krótkim czasie ukarany musi podjąć decyzję, czy zaskarża mandat co do winy, czy co do kary. W tym przypadku szczególnie ważne jest obiektywne spojrzenie na sytuację i wybór opcji, która w danym przypadku ma większą szansę na wygraną w sądzie. Drugą istotną kwestią jest zebranie dowodów, które udowodnią słuszność skarżącego. W obu tych przypadkach dobrym rozwiązaniem byłoby wsparcie prawnika, który oceni szanse na wygranie sprawy, a także pomoże w sprawnym zgromadzeniu odpowiednich dowodów. Zaawansowana wiedza prawna i doświadczenie zwiększają szansę na wygraną, tym bardziej, gdy musimy działać pod presją czasu – zauważa Piotr Kuźmiński, prawnik DAS. 

Dodaje, że również obecnie, jeśli korzystamy z możliwości nieprzyjęcia mandatu, sprawa jest kierowana do sądu. Jednak należy wziąć pod uwagę, że koszty samego postępowania sądowego mogą czasem przekroczyć kwotę pierwotnie nałożonej kary. Trzeba również pamiętać o ryzyku ewentualnej przegranej, która sprawia, że trzeba będzie pokryć koszty rozprawy. Jednak jak wskazuje ekspert, jeśli przyjmiemy mandat, praktycznie tracimy możliwość odwołania się w kwestii jego wysokości lub zasadności. W takim przypadku kluczowe są więc pierwsze minuty po zatrzymaniu przez policję, gdy należy szybko oszacować, czy warto odmówić przyjęcia mandatu. W stresujących chwilach o racjonalne decyzje może być jednak ciężko, dlatego ekspercka pomoc może okazać się ogromnym wsparciem. W takich sytuacjach przydatne okaże się ubezpieczenie ochrony prawnej, które zapewnia natychmiastową pomoc prawną i finansuje jej koszty.

Ubezpieczenie może mieć bardzo szeroki zakres i przydać się w razie problemów z policją także za granicą. Warto przypomnieć, że w niektórych państwach unijnych funkcjonują przepisy, które nie pozwalają na odmowę przyjęcia mandatu. Właśnie na te przykłady powoływali się autorzy polskiego projektu zmian w tej sferze.

– Przykładowo we Francji i Włoszech nie ma regulacji pozwalających na odmówienie mandatu, są jednak procedury sprzeciwu wobec nałożonej kary, które rozstrzygają odpowiednie instytucje i nie zawsze w pierwszej kolejności jest to sąd. Nie ma więc jednego szablonu, który obowiązywałby na terenie UE. Każdy kraj ma swoje procedury i to jest oczywiście duże wyzwanie, gdy przytrafi nam się sytuacja, w której musimy zmierzyć się z mandatem czy podobną karą – podkreśla prawnik DAS.

(AM, źródło: DAS)